Akseltryk bil

Biler kan have forskellig akselvægt, og for at opnå den rigtige sænkning produceres undervogne derfor med forskellig fjederhøjde. Derfor ses i ONLINE-kataloget ofte flere undervogne af samme type til bilen. Når du skal sænke bilen med gevindundervogn eller fjedre, er det kritisk at kende bilens akselvægt (også kaldet akseltryk ). Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk.

Registreringspligtigt påhængskøretøj til bil må endvidere ikke have en bredde, der overstiger den trækkende bils bredde.

En bil eller et vogntog, hvor det trækkende køretøj er en bil , skal kunne vende inden for en vende-. Hej bg, er der nogle der ved hvad max. Octavia rs fra 0 det skal de vide når der bestilles sænkningssæt. Kan den her undervogn gå an til mit akseltryk.

Hvor måler vi bilernes vægt? Vejdirektoratet har vægtstationer både på motorvej, landevej og bygade. Når kørertøjerne passerer, registrerer stationerne blandt andet akseltryk , antal aksler, længde og totalvægt.

Vi har målestationer steder fordelt i hele landet.

Jeg har spurgt før, men ingen kan åbenbart svare. Hvordan finder jeg akseltrykket på en given bil ? Faktisk totalvægt må ikke overstige: a) 56. Ved kørsel med overlæs beregnes overskridelsen i , i forhold til den Tilladte Totalvægt.

Disse højere vægtgrænser er allerede i dag tilladt for international trafik i Danmark (udenlandske og danske biler i international trafik). Det tilladte akseltryk , for en enkelt aksel, overskrides med mere . Norge har max 50ton, og DK som bekendt max 48ton, men kører du fra det ene land til det andet, altså international, er det max 40ton. Hirtshals og sender den over som løs-trailer, og en NO bil henter den i Kristiansand . Fællesskabet, eller hvis hver aksel har tvillingehjul,og det maksimale akseltryk på ton på . Load index viser den maksimale tilladte totale vægt for hvert dæk på bilen. En bil skal være udstyret med dæk med et loadindex, der svare til det enkelte hjuls maksimalt tilladte akseltryk. Herunder kærre, hvorved forstås en påhængsvogn med stiv trækstang (træktrian- gel) og med samlet akseltryk på mere end 3. Det er sådan, når man skal veje et vogntog bestående af en bil og en campingvogn, hvor campingvognen overfører noget af vægten til bilen – kugletrykket – at det skal vejes . Oversigt over maximalt tilladt akseltryk : Enkeltaksel tons.

For bogie med to aksler kan det samlede tilladte akseltryk være indtil: a) 19. Summen af et køretøjs fastsatte maksimale akseltryk angiver køretøjets maksimalt tilladelige vægt.

Egentlig er det campingvognens akseltryk , der er mest interessant. Men for fuldstændighedens skyld gennemførte vi vejningen på samme måde, som færdselspolitiet vil gøre ved kontol på landevejen. En lavere vindmodstand gør bilen mere strømlinet og forbedrer brændstoføkonomien.

Alle vores sænkningsfjedre er TÜV godkendte. Akselvægten på en bil kan være forskellig, og for at få den korrekte sænkning, laves undervogne med forskellig fjederhøjde. Du kan finde akseltrykket på din bil på typepladen som sidder i .