Altan afstand til nabo

Må naboen glo ind på mig? Hvad må du (ikke) på din altan ? Må du grille på din altan ? Facade med eksisterende altaner. Gårdrum, der er kendetegnet ved altaner med anden dybde- eller længde.

Lysforhold for ejendommens bebyggelse og nabobebyggelse. Indblik til anden bebyggelse på ejendommen og nabobebyggelse. Kort afstand til modstående . Etablering af altaner kan få konsekvenser for især underboere.

Formålet med høringen er, at den endelige afgørelse – tilladelse eller afslag på ansøgningen – træffes på et . Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i. Afstanden mellem lodrette balustre skal være minimum 89mm fra midte til midte. Ud fra afstand til modstående bygning defineres én vejledende standarddybde for altaner på en hel facade.

KK fortolker loven med afstand til naboskel til ca. Individuel opsætning af altan i etageejendomme sker sjældent – og udformning skal stadig passe til bygning. Altaner skal som hovedregel. Ved fastlæggelse af afstande i forbindelse med altaner skal det jf.

Bygningsreglementet sikres, at altaner ikke giver væsentlige indbliksgener til anden bebyggelse på samme grund og nabogrun – de. Er din nabo en tand for nysgerrig og kigger ofte ind på dig og din familie? Det er svært at kontrollere. Bebyggelsens afstand til skel mod nabo , vej og sti fastlægges efter kriterierne i kapitel. De ansøgte altanudvidelser udføres på egen grund i samme afstand til nabo som.

Vinduer, altaner og lignende ikke giver væsentlige indbliksgener i forhold til anden bebyggelse på samme grund og på nabogrund. Indbliksgener Vurderingen af, om indbliksgener er væsentlige, afhænger bl. I tættere og højere bymæssig bebyggelse forventes en større tolerence. Dette gør os ikke meget . Det skal bare ikke være på altanen og det skal være i en vis afstand til døre og vinduer, så man kan have sine vinduer åbne og sidde på altanen uden at blive udsat for naboens røg. Jeg håber det giver dig svar på dit spørgsmål.

Ebba Johnsen Brevkasseredaktør Kræftens Bekæmpelse.

Teknisk Forvaltning en anmeldelse fra naboen Sct. Mogens Gade 32E om, at den opførte altan ikke var i overensstemmelse med den . Grill med sikker afstand : Din grill (gas-, kul-, eller engangsgrill) skal placeres udendørs og i passende afstand fra brandbart materiale, som f. Tjek derfor ordensregler og vedtægter i din . Maksimal højde: x afstanden til naboskel og sti. Placeringen på grunden af det nye hus samt en anseelig terrænudligning bevirker, at der nu er, hvad vi vil betegne som væsentlige indbliksgener i både hus og have hos os og naboen til den anden side.

Før du tænder grillen på altanen , så læs de vigtigste råd omkring brandsikkerhed , børn og naboer her. Mange steder er der regler, der forbyder grill på altanen. Grillen skal naturligvis stå på et underlag, der ikke er brandbart, og du skal holde så meget afstand som muligt til brandbare materialer. DET FØRSTE, HAN fik øje på ved Sallings ejendom, var opløbet og ambulancen. Instinktivt sagtnede han sine skridt og så op mod altanen på 6. Trods afstanden var det ikke til at overse tomatplanterne.

Vi har været naboer isnart tyveår. Bygningens højde må ikke overstige x afstanden til skel. Mindste afstand mod vej, sti og skel, og skråt højdegrænseplan ved skel mod nabo og sti.

Småbygninger med et areal på indtil m(Maks. stk.), hvis der er placeret minimum meter fra andre bygninger på grunden.