Avstånd mellan plintar altan

Bjälkar och bjälklag för att bygga sin altan. När man ska bygga sin altan så finns det ett antal variabler som påverkar hur tätt man behöver sätta sina reglar. Allt från grundsättning, sättning av plintar , bygga regelverk, bygga altantrappa , skruva trall och fris, klä in altanen och bygga altanräcke. Nedan följer en mängdning av vår exempelaltan , som är ca kvm stor (68xm). Du köper virke i antal löpmeter.

Så här gör du för att sätta plintar : Mät ut rätt avstånd mellan plintarna för att passa bärlinan till ditt trädäck. Bärlinans dimensioner avgör avstånden mellan plintarna. Undrar vilket avstånd som kan vara lämpligt att placera plintar på? Långsidan fästs i husvägg. Bygg ut altan , avstånd mellan plint och berg?

Avstånd mellan plintar ? Mellan bärlinorna sätts reglar med ett centrumavstånd av 6mm. På dessa punkter fästs reglar (bärlinor) som blir själva ramverket för din altan. Reglarna (bärlinor) är normalt mm tjocka och i höjderna 14 1och 1mm.

Höjden styrs av hur markförhållandena ser ut och hur många bärande stödpunkter du behöver. Att om möjligt använda färre plintar och grövre bärlinor ger oftast en lägre kostnad och mindre arbete. Plintarna är grunden för din altan. Det är viktigt att du gräver ner dem ordentligt och på rätt avstånd så att.

Har du sank mark kanske du inte kan gjuta plintar , bor du norröver måste du kanske gräva djupare för att tjälen går djupare. Detta för att undvika att det växer upp ogräs mellan trallen som är svår att ta bort när väl altanen är byggd. Golvreglarna har måtten 45x1och monteras med avståndet cc cm. Der er ingen tilgængelige oplysninger om denne side.

Plintning, altan Bosta hem och trädgård. Nu har ju inte jag byggpraktikan framför mig men jag skulle nöja mig med en plint varannan meter. Sen har jag hört olika bud för avstånd mellan trallvirket, vissa kör ner en tumstock och använder den som distans.

Mer o tänka på då, kan jag minska antalet plintar genom att öka avståndet i förhållande till bärlinor osv? Intressant, man kan inte ens bygga en altan utan att behöva vara byggingenjör . Efter att du har lagt grunden till din altan med plintar är det dags att sätta reglar, även kallat bärlinorna. Jag placerade plintar utmed kanterna där räckesstolparna, i dimension 95×mm, skall sitta för att de ska bli riktigt stabila hela vägen ner i marken.

Dessa plintar har därför ett brett avstånd mellan fästjärnen. Sedan satte jag plintar med smalt fäste med max meters avstånd för bärlinorna som är i . Här finner du en Excel-fil (spännviddstabell) för dimensionering av bärlinor, golvbjälklag och spännvidder för att bygga altan. Det betyder att du kan placera dina bärlinor med detta avstånd – Golvbjälkens spännvidd.

I rutan som ligger i krysset mellan 45×195-raden och 4-kolumnen finner du värdet 05. Bärlina 45×1fästs på ca 5mm avstånd med fransk skruv. Samma gäller från bärlinan som sitter fast i huset ut till första raden med plintar där bärlina nr två skall ligga. Så bygger du en altan med tak. Gjut ett antal plintar med cirka meters avstånd rakt under den linje där bärlinan ska placeras.

För att få en rak linje, spänn ett snöre placerat så att det tangerar plintarnas yttre kant. Avsluta plintarna 5-centimeter över marknivån. Stick i stolpskor för ingjutning i varje plint.

Stolpfästen är en annan grundläggning som passar bra till mindre byggnationer. Dimensionen hos bärlinor och inbördes avstånd mellan plintar bestäms genom dimensionering. För överslag kan värdena i tabellerna över 1-planshus, 1½-planshus och 2- planshus användas. Exempel på bärlina av dubbla virkesstycken.

Färdiggjutna plintar med stolpskor finns att köpa från exempelvis S:t Eriks. Använd en distans som är 2-millimeter för att få samma avstånd mellan springorna så att vattnet rinner av golvet. Läs mer om att välja rätt virke och materialval här: Rätt virke – till rätt projekt eller Välj rätt trall – Första steget till din altan.