Avstånd plintar altan

Bjälkar och bjälklag för att bygga sin altan. När man ska bygga sin altan så finns det ett antal variabler som påverkar hur tätt man behöver sätta sina reglar. Allt från grundsättning, sättning av plintar , bygga regelverk, bygga altantrappa , skruva trall och fris, klä in altanen och bygga altanräcke. Nedan följer en mängdning av vår exempelaltan , som är ca kvm stor (68xm).

Du köper virke i antal löpmeter. En altan kan ha många utseenden och fylla många funktioner och behov. För att säkerställa konstruktionens bärighet bör avståndet mellan plintarna inte överstiga två meter. Plintarna är grunden för din altan. Det är viktigt att du gräver ner dem ordentligt och på rätt avstånd så att altanen blir stadig.

Undrar vilket avstånd som kan vara lämpligt att placera plintar på? Långsidan fästs i husvägg. Bygg ut altan , avstånd mellan plint och berg? Avstånd mellan plintar ? Byggbeskrivning – Trädäck altan uteplats trädäck. Vill du ha tillgång till den från tidig vår till sen höst kan du glasa in och lägga på ett altantak med möjlighet att skjuta dörrarna åt sidan.

Och tänk på att bygga en rejäl konstruktion samt vara noggrann och inte snåla med ytan på altanen. Vad behövs utöver själva trallvirket? Det finns rätt och fel när man bygger en altan och lägger trall. Vägen fram till slutresultatet kan se väldigt olika ut. Har du sank mark kanske du inte kan gjuta plintar , bor du norröver måste du kanske gräva djupare för att tjälen går djupare.

I en öppen plintgrund kombineras plintar med balkar och fribärande bjälklag eller bärlinor. Virkesdimensioner bestäms bland annat av plintarnas inbördes avstånd och av aktuella laster. Dimensionen hos bärlinor och inbördes avstånd mellan plintar bestäms genom dimensionering. I vår instruktionsfilm lär du dig bygga altan med ett trappsteg och räcke på plintar. Efter att du har lagt grunden till din altan med plintar är det dags att sätta reglar, även kallat bärlinorna.

Jag placerade plintar utmed kanterna där räckesstolparna, i dimension 95×mm, skall sitta för att de ska bli riktigt stabila hela vägen ner i marken. Dessa plintar har därför ett brett avstånd mellan fästjärnen. Sedan satte jag plintar med smalt fäste med max meters avstånd för bärlinorna som är i . Enligt denna tabell får jag det till att om jag kör bärlinor och golvbjälkar rakt av rubbet på 45×1och 45×19 så kan jag ha plintavstånd på max m. Bärlina 45×1fästs på ca 5mm avstånd med fransk skruv. Samma gäller från bärlinan som sitter fast i huset ut till första raden med plintar där bärlina nr två skall ligga.

Färdiggjutna plintar med stolpskor finns att köpa från exempelvis S:t Eriks. Använd en distans som är 2-millimeter för att få samma avstånd mellan springorna så att vattnet rinner av golvet. Läs mer om att välja rätt virke och materialval här: Rätt virke – till rätt projekt eller Välj rätt trall – Första steget till din altan. Der er ingen tilgængelige oplysninger om denne side. Här finner du en Excel-fil ( spännviddstabell) för dimensionering av bärlinor, golvbjälklag och spännvidder – klicka på Excel för att ladda ned filen.

Tabellen har sitt ursprung i Thorstenssons Bjälklagstabell. Dimensioneringen kan angripas på lite olika sätt – här följer en enkel . Så bygger du en altan med tak. Gjut ett antal plintar med cirka meters avstånd rakt under den linje där bärlinan ska placeras. För att få en rak linje, spänn ett snöre placerat så att det tangerar plintarnas yttre kant.

Avsluta plintarna 5-centimeter över marknivån. Stick i stolpskor för ingjutning i varje plint.