Avstånd plintar bärlina

Hej Ska bygga en altan och undrar kort och gott hur många plintar jag behöver för att få till en bra altanlösning. Altanen är väldigt enkel. Jag ska bygga altan och vill egentligen veta avståndet mellan plintarna. Jag har sett jättekomplexa . Undrar vilket avstånd som kan vara lämpligt att placera plintar på?

Långsidan fästs i husvägg. Enligt byggaruhuset kommer jag då undan med att gjuta bara en plintrad längst ut från huset. Avstånd mellan plintar ? Dimensionen hos bärlinor och inbördes avstånd mellan plintar bestäms genom dimensionering.

För överslag kan värdena i tabellerna över 1-planshus, 1½-planshus och 2- planshus användas. Exempel på bärlina av dubbla virkesstycken. Det här behöver du för att sätta plintar till din altan Betongplintar Justerbara stolpjärn Grus Markduk Veta dimensionerna på bärlinan (ramverket) Så här gör du för att sätta plintar : Mät ut rätt avstånd mellan plintarna för att passa bärlinan till ditt trädäck. Bärlinans dimensioner avgör avstånden mellan plintarna.

En plintgrund är en typ av grundläggning där man gjuter eller gräver ner plintar av betong. Metoden använts vanligen. Golvbjälkarnas dimension bestäms av avstånd mellan bärlina och den tilltänkta lasten på golvet.

Den undre delen av regelverket består av de så kallade bärlinorna (kallas även primärbalk eller stödregel). Bärlinorna bär upp reglarna, som i sin tur bär upp trallvirket. Själva konstruktionsdelen med bärlinor och plintar är inte med i jämförelsen – den påverkas inte av storleken på trallvirket. Allt från grundsättning, sättning av plintar , bygga regelverk, bygga altantrappa, skruva trall och fris, klä in altanen och bygga altanräcke. Nedan följer en mängdning av vår exempelaltan, som är ca kvm stor (68xm).

Du köper virke i antal löpmeter. Målet är att plintarna står. För att säkerställa konstruktionens bärighet bör avståndet mellan plintarna inte överstiga två meter. Utmed husgrunden fäster man en bärlina.

Det är viktigt att du gräver ner dem ordentligt och på rätt avstånd så att. Plintarna är grunden för din altan. Virkesåtgång Reglar, ströläkt, bärläkt.

Tabellvärde inom parantes rekommenderas inte då centrumavståndet (C) hos golvbjälkarna blir mindre än 3mm. Samma max- avstånd gäller mellan bärlina och den första raden med plintar. Om din altan är djupare än meter, krävs en mittre bärlina för att få tillräcklig stabilitet. Verktyg för att mata in de initiala mått du tänkt använda för din altan, så beräknas de dimensioner och de avstånd som krävs för att din altan ska tåla normal belastning. Har du sank mark kanske du inte kan gjuta plintar , bor du norröver måste du kanske gräva djupare för att tjälen går djupare.

Vår altan består av plintar , stolpar, bärlinor, golvreglar och trallvirke. Golvreglarna har måtten 45x1och monteras med avståndet cc cm. Bärlina är alltså en kraftig regel som utgör en del av regelverket. Bärlina 45×1fästs på ca 5mm avstånd med fransk skruv.

Samma gäller från bärlinan som sitter fast i huset ut till första raden med plintar där bärlina nr två skall ligga. Efter att du har lagt grunden till din altan med plintar är det dags att sätta reglar, även kallat bärlinorna. Dessa plintar har därför ett brett avstånd mellan fästjärnen. Sedan satte jag plintar med smalt fäste med max meters avstånd för bärlinorna som är i dimension 45×1mm. Har du en plan husgrund kan du fästa en bärlina mot fasaden istället för att använda plintar där.

Välj plintar som når ner till frostfritt . Enligt denna tabell får jag det till att om jag kör bärlinor och golvbjälkar rakt av rubbet på 45×1och 45×19 så kan jag ha plintavstånd på max m. Här finner du en Excel-fil ( spännviddstabell) för dimensionering av bärlinor, golvbjälklag och spännvidder – klicka på Excel för att ladda ned filen. Tabellen har sitt ursprung i Thorstenssons Bjälklagstabell. Dimensioneringen kan angripas på lite olika sätt – här följer en enkel . En sommarstuga kan med fördel byggas på en plintgrund. Antalet plintar skall väljas så att regelramen får tillräckligt stöd.

Några exakta regler för detta finns inte.