Balkong bostadsrätt ansvar

Vem ansvarar för underhåll av balkong och terass i en bostadsrättsförening ? Här kan du läsa vanliga frågor som ställs till styrelser i bostadsrättsföreningar. Styrelserna vänder sig i. FRÅGA: Vi har lite olika uppfattningar om vem som ansvarar för skötsel och underhåll av balkong och terrass. Jag undrar vem som är ansvarig att en balkong i en BRF blir besiktigad och vem som är underhålls skyldig till att den, som så att byta ut dåliga spjälor och räcken.

Hej och tack för din fråga. Underhållet för en bostadsrätt regleras i bostadsrättslagenkapitel (länk här). Vissa föreningar, exempelvis HSB-föreningar, lägger ansvaret på föreningen gällande golvbrunn, avlopp och elledningar. Ingår i upplåtelsen förrå garage eller annat lägenhetskomplement har bostadsrättshavaren samma underhållsoch reparationsansvar för dessa utrymmen som för lägenheten enligt ovan.

Detta gäller även mark som är upplåten med bostadsrätt. Om lägenheten är utrustad med balkong , altan eller hör till lägenheten . Det finns ingen lag som bestämmer hur ofta man måste besiktiga balkonger som hör till en bostadsrätt. Däremot är solklart vem som bär ansvaret om olyckan är framme – bostadsrättsföreningen.

Fastighetsägaren ansvarar för att balkongerna är säkra och för att eventuella skador åtgärdas i tid. Domen innebär nämligen att bostadsrättsinnehavare de facto kan åläggas ansvar för underhåll av balkong (samt terrass) som tillhör lägenheten. Upprinnelsen till rättsfallet är omfattande . Du kan alltid skriva en motion till föreningens årsstämma, det är den som bestämmer i sista hand. Oftast bildar man en särskild balkonggrupp som får i uppgift att . Att köpa bostadsrätt – ansvaret för bostadsrätten.

Eventuell balkonginglasning ansvarar du själv för, såvida det inte är föreningen som satt upp den. Kluringen, var har du hittat att balkongerna enligt lag hör till brfs underhållsansvar ? Här råder en del förvirring av alla olika uppgifter. Finns det någonstans att läsa i lagen vem som har underhållsansvaret för inglasning och är det OK att brf har ansvar och bri . Trasig balkongdörr till bostadsrätt , vems ansvar ? Uteplats och balkong – utemiljö bostadsrättsförening 1. Flere resultater fra hotpot.

Balkonggolv i brf – Vems ansvar ? Vad är bostadsrättshavarens ansvar? Klicka dig fram i tabellen. Brf = bostadsrättsförening.

Brh = bostadsrättshavare. Bor i en bostadsrätt där alla balkonger är inglasade från början. På utsidan finns ett balkongräcket , i trä, som behöver underhåll. Inte heller finns mönsterstadgar med ansvarsfördelning. Det var också han, i egenskap av byggherre, som haft ansvaret för att terrassen byggdes enligt gällande regler, inte föreningen.

Enligt SCB och ett forum för . INNERVÄGGAR I LÄGENHET 6. FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR 8. GENERELLT INRE OCH YTTRE UNDERHÅLL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Vi bor högst upp i ett brf hus och har två mindre terasser istället för de balkonger som andra i huset har. På golvet är det lagt klinkers och nu har de börjat krackelera och se fula ut.

Om vi hade haft balkong och ytbeläggningen hade börjat gå sönder misstänker jag att föreningen skulle ta ansvar för att fixa det . Du som har en bostadsrätt har ett större ansvar för din lägenhet än vad en hyresgäst har. Flera försäkringsbolag ersätter dessutom skador på inglasade balkonger och altaner samt markiser och tak över uteplatser. Invändig målning av balkong – och altandörrar samt fönstrens karmar och bågar. Utvändig målning av balkong – och altandörrar samt fönstrens karmar och bågar.

Tolkning av underhållsansvaret enligt. Därutöver har Föreningen som fastighetsägare även ett visst ansvar för fastigheten enligt Ordningslagen och Brottsbal- ken. Varje medlem ansvarar själv för att vid behov skotta sin egen balkong eller terrass.

Det är viktigt att skotta. Eftersom det är bostadsrättsföreningen som äger huset måste styrelsen godkänna all typ av håltagning (exempelvis för belysning, vädringsstång eller vägghängda blomkrukor) i fasaden. Bostadsrättshavarens skyldigheter finns i Bostadsrättslagen och i . Fasaden har ett tätskikt som . Kontakta styrelsen om du saknar något i listan. Brf:s ansvar , Ditt ansvar , Kommentarer. Problemet uppstår i de situationer där föreningen inte preciserat ansvaret.

Föreningen krävde bostadsrättshavaren på ersättning då de ansåg att medlemmen hade underhållsansvaret för terrassen.