Brændværdi olie kwh

Enheder, omregningsforhold og brændværdier. Omregningsforhold vedrørende energienheder. Wh (kilo Watt time) = MJ = 8kcal (kilokalorier).

MWh (Mega Watt time) = 3 . Udarbejdet af civilingeniør Ole Stein. Hvad så hvis en boligejer opgiver et olieforbrug i liter olie om året?

Så bliver vi nødt til at beregne oliens energi-indhold i kilowatt-timer. Det vil sige at mængden af olie skal ganges med brændværdien ,. Den energimængde, der frigives ved afbrænding af et kilogram brændsel. Når man taler om brændværdien i forhold til naturgas, ser man på energiindholdet i den mængde gas, der leveres.

Brændværdien varierer og måles derfor med jævne mellemrum. Man betaler altid for 11kWh pr. Der laves timemålinger på det reelle indhol og disse målinger laves af Energinet.

Faktum er, at kilo helt tørt træ stort set indeholder den samme mængde energi uanset træsort. I forhold til olie svarer det til ca.

For brændsel, som ikke er inkluderet i tabellen, kan der benyttes data fra leverandører (nedre brændværdi ). Træpiller (mm), Træflis, lagret. Vandindhold (vægt- ), 40. Askeindhold (vægt- ), 1 . Imidlertid udnytter en standard-brændeovn ikke energien 1, idet en del af energien uundgåeligt vil forsvinde op gennem skorstenen.

Udnyttelsesgraden afhænger meget af brugsmønsteret og brændeovnens data, . Har man derimod mulighed for at fyre med rapsfrø med et vandindhold på syv-ni procent, kan der opnås en brændværdi på kWh pr kilo frø. Det er olieindholdet i rapsfrøene, som giver den høje brændværdi. Har landmanden et dårligt parti raps, kan han godt brænde det i sit anlæg.

Forklaring til analysedata. Benyttes ved omregning imellem rumfang og vægt. Vægtfylden er temperaturaf- hængig og ændrer sig med ca. Er temperaturafhængig og . Danskerne er kvalitets-.

NOx emissionen bliver 275. COemissionen bliver 275. Nedre effektive brændværdi.

Kulstof og brint findes i de ting vi kender som brændsel (kul, olie , gas, træ) men også i fedt, mel, sukker, protein. At man i nogle sammenhænge normalt taler om brændværdi i kWh.