Brændværdi træflis

Beregning af brændværdier for blandet træflis. Aftalt brændværdi for tørstofindholdet: 19. Træpiller (mm), Træflis , lagret. Vandindhold (vægt- ), 40.

Askeindhold (vægt- ), 1 . Varmeværker har begrænset erfaring med pileflis. Det skal hugges ordentligt og være uden stikkere”. Det brænder ok med røggaskondensator”.

Det har lavere brændværdi , og kræver større indtag”. For biobrændsler (halm, træpiller, træaffal træflis , biogas og anden fast biomasse) anvendes kun de anførte brændværdier , hvis det af overvågningsplanen fremgår, at standardfaktorer anvendes. Lagret skovflis af gran har en brændværdi på kWh pr. Det relevante sammenligningsgrundlag for landmanden er lagret skovflis af gran.

For det er fliset og har ligget én sæson over, oplyser Lars Nikolaisen. Flis og brænde produceres især i forbindelse med tyndinger i skoven. Den mængde af træprodukter og energitræ, dertages ud. Brændværdien af ton tørt træ er omtrent GJ (gigajoule), hvil-. Fyret skal opvarme et hus på 2mmed kælder.

Tabel 3: Sammenligning af direkte COudledning ved effektiv anvendelse af træpiller, træflis og kul. Kilder: Teknologikataloget, Energistatistikken, egne beregninger samt Worldwatch Institute. Hverken vores træpiller, briketter, brænde, flis eller bark frigiver mere kuldiooxid ( C02) ved afbrænding, end træet har optaget under væksten. Træbriketterne leveres på palle med 9kilo. Södra leverer briketter både til privat og til . Normalt foregår afregningen for flis efter energiindholdet, som beregnes ud fra brændværdien og efter korrektion for flisens vandindhold (se definition af øvre og nedre brændværdi i biomasse).

Nedenstående figurer viser, hvordan flisens vandindhold påvirker hhv. Energy Calculation guider brugeren igennem processen med registrering af nettovægt og vandprocent samt beregning af energi-indhold af træflis eller halm med henblik på varmeværkers afregning til leverandørerne. Billig træflis til beplantning sælges. Stort udvalg af træflis til salg over hele Danmark.

Køb træflis i dag og spar penge på GulogGratis. Jo mindre vand træet indeholder, jo bedre er brandværdien. Det mest almindelige fast-brændsel er træpiller og koks, men også flis , korn, olivensten og så videre er blevet almindeligt.

Ja, stoker-folket er på konstant jagt efter nye og hidtil oversete brændsler, når de allerede kendte bliver for dyre. Brændslerne klassificeres enten efter brændværdi i kilowatt – eller mere jordnært: Antal .