Bygge garasje regler 2015

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har i dag lansert veilederen Bygg uten å søke som skal hjelpe folk med regler og forutsetninger. En veileder gjør det enklere for folk som skal bygge hobbyrom eller garasje å forstå reglene , sier statsråden. Mye av hensikten med de nye reglene er at byggeprosjekt som i de fleste tilfeller uansett hadde blitt godkjent skal slippe papirmølla.

Garasje , uthus, hobbybod og liknende på inntil mkan bygges inntil meter fra nabogrensen. I januar i år gikk regjeringen ved kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ut med en omfattende plan med forslag til enklere regler for. At det nå blir mulig å bygge garasje eller uthus opptil kvadratmeter inntil meter inntil nabogrensen, er typisk et forhold som det kan blir konflikter av, .

Pass på disse fellene i de nye reglene. Det finnes nasjonale regler og forskrifter hva gjelder garasjebygging , i tillegg kan også de enkelte kommunene ha spesielle regler i sine reguleringsplaner og. Du kan som privatperson søke om denne type garasje , eller sette opp denne uten å søke dersom de nye forskriftene fra 01.

Plan og Bygningsloven, kan man nå bygge garasje (ihht forskriftene) og andre mindre bygg på egen eiendom, uten at man trenger å søke. For mange, vil det derimot fortsatt være nødvendig å søke om byggetillatelse , da de må søke om en eller annen dispensasjon eller . Bygget kan ha en mønehøyde på opp til meter og en gesimshøyde på opp til meter. Jeg skal i utgangspunktet ikke bruke de nye reglene , så hovedspørsmålet er om man kan ha bygge et tilbygg på 50mpå en garasje som allerede er 50muten ansvarsrett, eller om dette primært gjelder tilbygg på bolig, og at at man får problemer om man passerer totalt 70m2. Her er jeg uansett kjent med .

ENKLERE BYGGEREGLER : 1. Fra og med da kan du blant annet bygge garasje eller uthus på inntil kvadratmeter, eller et tilbygg på kvadratmeter, som vedbod eller veranda. Alt dette kan du bygge innenfor meter fra tomtegrensen, helt uten godkjennelse fra naboen. En ny anvisning gir oversikt over de nye reglene for bygging av carport og garasje.

I Byggforskseriens anvisning 517. Carporter og små garasjer får du en full oversikt over alt du må ta hensyn til hvis du skal bygge carport eller garasje – både for det som er søknadspliktig . Lover og regler om bygg uten å søke. Dermed kan du sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke. Men, selv om du slipper å søke må du påse at byggetiltaket ikke er i strid med arealplaner som reguleringsplan, kommuneplan og bebyggelsesplan, materielle regler i plan- og . Forøvrig så anbefaler vi . I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i de nye forskriftene. Det er derfor viktig at du kontrollerer hvilke regler som gjelder for eiendommen din.

Om planbestemmelsene ikke er til hinder kan du fra 1. Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge , men du får også mer ansvar! Du må selv å sørge for at. Artikkelen gir råd om byggesøknad for garasje og uthus.

Last ned byggeblanketter for alle typer byggesøknader for garasjer og uthus.

Det eneste jeg lurer på er om vi må forholde oss til reguleringsplanen som sier at garasje kan være inntil kvm? Vi definerer ikke bygget som garasje , da vi . Hop til Byggesaksregler – Byggesaksregler. Den som skal bygge , har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Få tilsendt gjeldende planer og .