Bygge nær tomtegrense

Nye regler gjør at naboen kan bygge større uten hverken å søke kommunen eller spørre deg. HAr en tomt som pt er ubebygget. Vi vurderer å pusse opp v¨rt hus, men er redd for at det kommer et hus på nabotomten.

Vi ønsker selvsagt mest mulig avstand. Hei Vi planlegger å bygge en carport. For maks utnyttelse kunne vi tenkt oss å bygge denne helt kant i kant med naboens grense.

Min nabo har bygget ulovlig mot min tomtegrense. Bygging nær tomtegrense. Han har bygget tilbygg til bolig helt inntil tomtegrense. Nå har kommunen bedt ham . Vårt hus står midt på tomta med ca 60m til grensa mot naboen. Det står ca 40cm fra grensa mot oss.

Da kan naboen din sette opp byggverk på inntil kvadratmeter, kun meter fra tomtegrensa. Slikt kan det bli nabokrangler av. Nabo bygger takterrasse på sin nye garasje, over to meter inn på.

Nabo har bygget en halvmeter på min tomt, rettigheter ? Seks-ting-du-ma-vite-om-for-du-by. Men du må bygge i samsvar med lover og regler. Det er ikke bare å sette i gang byggingen. Veldig mange vil ha vanskeligheter knyttet til reglene og begrensninger.

Oslo kommune sier for eksempel at de færreste tomtene har noe. Nye byggeregler vil gjøre det enklere for folk flest å føre opp mindre bygg på egen eiendom. Sjekk hva du står fritt til å gå i gang med nå – og hva som blir lov fra 1. Vi bor i et helt nytt byggefelt. De bygget nesten med en gang en terrasse på ca kvm ut fra sin andre etasje.

Jeg blåser egentlig i det, men det var litt . Foto: Tom Gustavsen, Romerikes Blad. Også andre naboer enn den som får bygg for nærme skal ha nabovarsel. Disse tegningene er en del av . Otterdahl Møller, byggesakssjef i Skien kommune. Det kan gi ulemper for naboen som dere ikke tenker på, som . Bestemmelsens regler om høyde og avstand gjelder så langt ikke annet er bestemt i plan.

I byggesaken skal kommunen fastsette plassering og høyde innenfor de rammer som følger av § 29-og gjeldende planer. Jo mer detaljert planen er mht.

Poenget med at man ikke skal bygge nærmere nabogrensen enn fire meter er sikkerheten. Når det gjelder bygging for nær tomtegrensen uten samtykke eller dipsensasjon, så har byarkiteken skrevet til Hoffmann at det er gitt pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt. Du kan sette opp tilbygg uten å søke kommunen, men det er begrensninger i forhold til størrelse, plassering og bruk. Klage til fylkesmannen ble avvist.

Fylkesmannen mente det var grunnlag for å avvise søknaden dersom privatrettslige forhold åpenbart var til hinder for byggingen. Innehaveren startet bygging året etter uten . Kommuner forbereder seg på klage-krig når byggereglene forenkles. Generelt om forstøtningsmur.

Forstøtningsmurer eller støttemurer skal hindre terrenget fra å gli ut. Noen jeg kjenner har en tomt med byggetillatelse som det teget et hus meter fra tomtegrensen. Her er det en nabo med en en enebolig frekk som f. Han har satt opp et slags lysthus som er under bygging (vet ikke hvor stort) meter fra eiendomgrensen uten å sende nabovarsel eller noe papirer til .