Bygging av takstoler

Lær hvordan du skal montere takstoler på bygg. Jatak leverer takstoler i beste kvalitet. Men min motivasjon for å gjøre dette selv er å få et helt rom oppe, som ikke er begrenset av takstolene i ytterkant.

Du kan ikke oppheve de fysiske lover ved å gjøre ting selv. I prinsippet er det to måter å lage tretak på: takstoler (i alle sine varianter) og taksperrer. Med taksperrer må en enten bygge pulttak .

Alle hovedmål for konstruksjonen må også kontrolleres, og produsenten må orienteres om eventuelle reklamasjoner før takstolene blir mon- tert. Dersom påviste feil skal rettes på bygge – plassen, må løsningen være godkjent av takstol – produsenten før den blir utført. Må konstruksjonene mellomlagres før montering,. Framstilling av takstoler på byggeplass kan være aktuelt til mindre bygninger som garasjer, uthus og hytter.

Rett takstol skal på rett plass, snudd rett vei! Takflaten skal avstives! Takstolene skal forankres og avstives som forutsatt! NB: Skråbord eller plater!

Trykkstaver skal avstives der dette er forutsatt!

FOR TAKSTOLER I MINDRE BYGG. Grimstad Garasjene viser deg hvordan du monterer takstoler. Nå lager vi takstoler , snekrer undertaket og legger på shingel!

Opplysningene på Takstolkontrollens stempel skal stemme for dette bygget! Antall konstruksjonstyper skal stemme overens med beskrivelsen! Ender som er merket skal ligge på samme side av bygget!

Vi har leveranser av takstoler hvor du måtte ønske. Det er raskere, enklere og sikrere, og vi er behjelpelig med å finne den mest hensiktsmessige løsningen. Trekonstruksjoner as produserer og leverer . Takstolbransjen sitter på meget høy kompetanse når det gjelder trekonstruksjoner generelt, og utfører ofte prosjektering av bæresystemet for hele bygget.

I dag er det mulig å bygge fleretasjes hus i tre med lette sammensatte konstruksjoner som er fullt på høyden med andre byggemetoder både i forhold til ly . Bygge garasje: Hvordan montere takstoler. Trinn 1: Merk på hver side. Bruk godkjent stillas for å gjøre jobben sikker.

Tips: Pass på at gesimsutstikket blir likt på begge sider av toppsvillen. Forskjellige typer takstoler. A- takstol – Loftromstakstol Loftstakstol – beregnet for utnyttelse av loftet som boligrom, kan spenne fritt, men innvendig bæring må benytte si mange tilfeller.

Spennvidde opptil ca meter.

Vanlig spennvidde er – meter. Gitterdrager som brukes som bjelkelag, sperrer, åser eller som sekundærbæring i større bygg. Konstruksjonshøyde bør være ca. Monteringsanvisning større bygg.

Kan benyttes til alle typer bygg. Det er svært viktig at monteringsanvisningen følges. Alle våre konstruksjoner har derfor CE stempel. Kontrollorganet er Norsk Treteknisk Institutt.

Det finnes mange ulike varianter av sperretak og mange konstruktive elementer som tilføyes for å forsterke det. Først og fremst fordi et sperretaket i sin enkleste form risikerer å presse langveggene utover, (se illustrasjon til høyre). Sperretaket kan få en hanebjelke eller takstoler som forsterkning. Bygningsingeniøren beregner og tegner takstoler med bæring. Her må elevene velge hvilken takstol de ønsker, samt komme fram til riktig antall takstoler i forhold til lengden på veggen.

Tømreren setter opp grunnmuren og bindingsverket. Norske Takstolprodusenters Forening har utarbeidet en monteringsveiledning for takstoler i mindre bygg som gir generelle råd om transport, lagring og montering. Målet med denne veiledningen er å sikre at montering av store takkonstruksjoner utføres så sikkert og raskt som mulig. Ved å bygge opp ”De fem første” slik som .