Dampspærre under trægulv

Jeg arbejder som tømrer og har mange gange i min læretid lagt trægulve på beton uden dampspærre oven på betonen. Dampspær mellem flamingo og beton? Der skulle derfor ikke være behov for konventionel understøtning i form af skum-plastic mellem betongulv og nyt . Sådan isolerer du gulvet, når huset ikke har kælder 31.

OqEgSNdMIk Lignende 28.

Uploadet af Søren Alkærsig Her fortæller Søren hvornår der skal bruges dampspærre under dit nye gulv. Specifikke krav ved trægulve på gulvvarme. TRINLYDSISOLERING – MELLEMLÆG SIDE 7. BETONGULVE OG SPARTLEDE GULVE SIDE 8. TRÆDÆK OG STRØER SIDE 8. Underlag eller undergulv uden dampspærre skal anvendes hvis det trægulv eller laminatgulv skal lægges på et undergulv af træ, f. Må ikke anvendes ovenpå undergulv af beton.

Der er ingen regel der siger at der SKAL være dampspærre , men man gør det som regel.

Grunden til at der ikke var dampsærre under dit gulvtæppe er at dit gulvtæppe ikke tager skade af at trænger en smule fugt op gennem betonen, men det gør et trægulv til gengæld. Der kan jo også være indstøbt en . Efter at have konsulteret proucenten af gulvet og en tømrer har vi opbygget konstruktionen som følger: – ca 1mm . Ved betongulv med indstøbt gulvvarme skal der altid etab- leres fugtspærre. Jordfugt forekommer i terrændækkonstruktioner og i kry- bekældre. Derfor skal et terrændæk og gulv i krybekælder være afskærmet mod . Jeg er i tvivl om, hvor dampspærren skal ligge i mit gulv med gulvvarme.

Flere siger, at den skal ligge umiddelbart under trægulvet ? Ved trækonstruktion er det vigtigt, at du anvender et underlag til trægulv uden dampspærre. Er du i tvivl om hvilket gulvunderlag, der er optimalt for netop dine nye gulve eller har du spørgsmål til f. Extrem trinstøjsdæmpning – til træ undergulve. Som hovedregel skal der udlægges fugtspærre oven på Sundolitt isoleringsplader eller umiddelbart under et fugtfølsomt lag ( trægulv , strøer m.v.) Ved gulve med tætte belægninger (linoleum o.lign.) skal gulvleverandørens anvisninger følges nøje. Specielt ved kombination af gulvvarme og trægulve skal gulvleverandørens . Billedet viser et trægulv , der er deformeret og delamineret som følge af opstigende fugt fra det underliggende terrændæk. Det er derfor, eksperterne vil have dampspærrer ind i vores huse.

Skaden kunne have været undgået, hvis . Men hvad er egentlig op og ned på det der lidt underlige begreb?

For at opnå dette kræves, at det tætte læg omslutter hele den opvarmede del af bygningen: dvs. Blot et lille hul eller en revne i dampspærren – eller en utæt samling – kan resultere i opfugtning af konstrukti-. Det vigtigste at isolere er jo loft, vægge og gulv i den rækkefølge og gulv har ikke meget at skulle have sagt modsat loft. Især når det er let gulvvarme (i forskalling eller sporplader).

Grunden til du ikke kan have mere end mm, er fordi at fugten vil kondensere på dampspærren under isoleringen, da du . Hvis gulvet monteres på eksisterende trægulv , linoleum, homogen vinyl eller lignende halvhårde belægninger, skal der tilsikres at belægningen ligger fast og plant. Belægningen kan ikke anvendes som erstatning for dampspærre. Anvend ikke bløde og tykke underlagsmaterialer på disse belægninger, men brug f. Husk gulvunderlaget til dit nye gulv. Uanset, om du skal lægge nyt laminatgulv, lamelparketgulv eller trægulv , er det en god idé – og også nødvendigt – at du starter med at lægge et gulvunderlag, før du fortsætter med at lægge dit nye gulv.

Er der ikke et ordentligt underlag under dit gulv , kommer gulvet ikke til at ligge stabilt . Kravene til planhed gælder ikke kun gulvoverfladen, men for mange trægulve også underlaget, dvs. De fleste træ- og laminatgulvproducenter foreskriver, at der anvendes en dampspærre på alle ikke organiske underlag så som . Nej, dampspærren skal ligge oven på betonen – under strøer eller filt, afhængig om . Når man lægger trægulv på et betongulv, skal der først lægges en dampspærre ud for at beskytte sit gulv for den fugt, der kan komme fra betongulvet. Og skal der monteres en dør, så før endelig gulvet med ud under dørtrinnet, så er der et plant underlag til at montere bundstykket til døren.