Dugnad borettslag betaling

På samme måte som styret kan bruke fellesskapets midler for å betale. Våren er høysesong for dugnader i borettslag og sameier. I enkelte borettslag eller sameier gis det dugnadsgebyr til de som ikke stiller opp på dugnad. Det er ingen sameier eller borettslag som har noen hjemmel for å gi bot til de som ikke møter opp på dugnad , fortsetter advokaten.

Borettslagsloven gir ingen adgang til å kreve andre utgifter betalt av andelseier enn felleskostnader.

Dugnad er en frivillig sak. Jeg reiser en del og er som regel borte når det blir holdt dugnad , men når jeg har muligheten er jeg med. Dersom andelseierne ikke stiller . Sist dugnad var jeg bortreist og fikk . Regning på manglende oppmøte ved dugnad ? Borettslag er opprinnelig bygget på solidaritetstanken, men når det gjelder dugnader , kan hver og en gjøre som han eller hun vil.

Hvis styret i stedet gir den enkelte mulighet til å beise sin fasade for å slippe å betale hva det koster å sette bort jobben for sin del, vil dette være en mulig løsning.

Men verken i boligaksjeselskaper, borettslag eller i sameier har beboerne noen arbeidsplikt. Styret i borettslaget eller sameiet kan da velge å belønne de som stiller opp for fellesskapet ved at de slipper å betale sin del av kostnadene. Dette er visst et sameie, og ikke noe borettslag.

Men reglene er vel de samme uansett? Dessuten bidrar både samboeren min og jeg med godt humør i fellesgangen, og ikke minst . Som ordet antyder, er det frivillig å delta på dugnad. Du kan allikevel bli sittende med regningen sammen med naboene dine, hvis styret må leie inn hjelp. Da kan det nemlig hende at felleskostnadene må økes. Stiller du derimot opp på dugnaden, kan borettslaget velge å betale deg for arbeidet ved at du får en reduksjon i . I stedet for å sette arbeidet bort, kan det vedtas at de som ønsker å være med å utføre arbeidet kan slippe å betale sin del av kostnadene.

Dette gjelder også for utgiftene til arbeidet som utføres på dugnad. Når mange borettslag og sameier praktiserer bot for beboere som ikke deltar eller lokker med økonomisk godtgjørelse for deltagelse, er det ikke lenger spørsmål om dugnad i ordets rette forstad. Ofte har frivillig deltagelse rett og slett . Borettslagets styre har rett og plikt til å igangsette arbeid eller tiltak som nevnt foran.

Husleiekontrakten gir ingen adgang til å kreve andre utgifter betalt av andelseier enn husleie. Andelseiere som ikke deltar i slikt arbei kan av styret pålegges å betale et beløp som etter .

Derfor råder Lauridsen å betale de som stiller opp på dugnad , i stedet for å gi dem reduserte felleskostnader. Ikke lov med dugnadsgebyr. Enkelte borettslag og sameier har gitt dugnadsgebyr til de som ikke stiller opp.

Styret kan derfor ikke pålegge noen å stille opp på dugnad , sier a. Det er en problematisk praksis, sier Lauridsen. En andelseier eller en sameier har ikke . Snek du deg unna denne høstens raking, vasking, maling og dugnad i borettslaget eller velet der du bor, kan det hende du har fått bot.