Flatt tak problemer

Hvis aktørene hadde holdt seg til spillereglene, hadde det ikke skjed understreker han og viser til en undersøkelse fra SINTEF Byggforsk som bekrefter at fukt sjeldent er et problem i flate tak som er bygd riktig. Forskningsleder på SINTEF Byggforsk, Cecilie Flyen Øyen, er enig med If og tror ikke det blir færre flate tak , selv om omfanget av skader også øker. Jeg tror flate tak er kommet for å bli.

Hvis man bygger riktig er ikke dette noe problem , men det må være krav og retningslinjer på hvordan det skal bygges og . Så er det jo ikke slik at jeg avskriver hus automatisk pga flatt tak. Flate tak har også sine fordeler (for eksempel arealutnyttelse). Og jeg tror ikke at flatt tak automatisk betyr lekkasjer og problemer.

Men jeg ser at det er en risiko, og jeg ønsker naturligvis å minimere all risiko når jeg punger ut et høyt beløp for . Helt flatt tak uten fall = problemer med lekasjer på sikt, selv om du har brukt en flink taktekker, vi bor tross alt i et land der det regner mye. Derfor er det viktig med litt fall på taket, for å slippe store fremtidige lekasjer og annet tull. Han forteller at problemer med fukt på flate tak har vært kjent i mange tiår, og at med flate tak er det avgjørende å bygge riktig for å unngå fukt – i tillegg er god ventilasjon viktig.

Man må ikke skru av ventilasjonsanlegget dersom man reiser bort. Da kan det komme fukt inn i taket mens man er borte. Flate tretak kan med fordel bygges som et kompakt, uluftet tak , men da må både dampsperresjiktet og isolasjonen plasseres på oversiden av takets. De siste årene har funkishus blitt svært populære. Samtidig blir været stadig våtere, og risikoen for vannskader er mye høyere enn med vanlige skråtak.

Leilighetskompleks med flatt tak. Også de aller fleste leilighetskompleksene som bygges i dag bygges med flatt tak. Har du flatt tak , bør du være ekstra nøye med vedlikehold og kontroll – men alle bør sjekke taket hver høst. Klimaforholdene i Norge stiller strenge krav til takkonstruksjonene og til vedlikehold ev taklene.

De fleste og største problemene knyttes til flate tak. Til denne nettsiden kommer det mange henvendelser om problemer med fuktskader og muggsoppvekst som åpenbart kan tilskrives . De aller fleste entreprenører og husbyggere som bygger ny bolig i dag foretrekker flate tak. Vi har heller ikke lyst på skråtak på loftet slik vi har nå, og da blir løsningen flatt tak eller pulttak. Med pulttak vil huset ruve.

Mytene vil ha det til at flate tak er mer sårbare for problemer enn skrå tak. Det kan by på problemer. Etter antallet skadesaker i SINTEF Byggforsks byggskadearkiv å dømme holder ikke påstanden vann.

Arkivet gir imidlertid ikke et komplett . Selskapet lanserer nå en ny tjeneste i form av service og vedlikeholdsavtaler for flate tak , der eiendomseiere og forvaltningsansvarlig er blinket ut som. Tak som virker tette kan kreve utbedringer før utfordringer blir problem. Icopals fagfolk har lang erfaring med å inspisere og dokumentere tilstanden på flate tak.

Her må en ingeniør inn og vurdere. Vi har snø, is, slaps, regn sol – i kombinasjon og hver for seg. Bolighus med flate tak fikk problemer med fuktinnslag, de aller fleste av dem. Jeg vil ikke bygget et hus med flatt tak , selv.

Skulle du gå i gang med planene, . Svein Hagen forteller at hver gang et flatt tak skal renoveres, forteller takbelegg- produsentene at de har bedre produkter som er helt tette. Problemene ser likevel ikke ut til å forsvinne. Når snøen kommer, må den måkes vekk. Vestvågøy kommune – i forkant er slagordet Lofoten og Vesterålens største kommune smykker seg med. Bygg og eiendomssjef i Fredriksta Bjørn Hansen vil ha en prinsippdebatt om flate tak på kommunale bygg.

Hele prosent av skadene dreier seg om problemer med fukt og vann på avveie.