Formel for volum av kule

En sirkel har altså ALDRI et volum. Man kan derimot beregne arealet av sirkelen i plangeometri. Siden en kule er definert i tre dimensjoner, kan vi ta radiusen i tredje potens. Vi har følgende formel for volumet av en kule.

Vi tenker oss at ei halvkule ligger oppå en sirkel med samme radius og dekker helt nøyaktig hele sirkelen. Halvkula har et overflateareal som er en god del. En kule hvor vi har fjernet alt av kula utenom en syltynn pyramide med spissen i. Vi hjelper deg med å regne ut volumet av en kule. Se også eksempel på hvordan du regner det ut, og formelen for utregning.

For enkelhets skyld lar vi Pi stå for 14. Regn ut volumet og overflaten av en kule med radius r = cm. Volum vil si innholdet i kula. Regne ut volum av kule i GeoGebra. Fagstoff: Vi kan også bruke bestemte integraler til å løse andre typer problemer, som volum av en kule.

Formel for avstand fra punkt til plan. Tenk deg at du deler et egg med eggdeler. Da får du parallelle skiver med samme tykkelse, men med ulik størrelse. Skivene får tilnærmet form som . Hei, er snart ferdig med 2MX. Jeg har fått vite at vi skal lære å utlede formelen for volumet av en kule ved integrasjon i 3MX.

Jeg har allerede blitt litt nysjerrig på hvordan dette gjøres :). Kan noen gjøre det for meg? En kules volum er det største volumet et objekt kan ha, når arealet er gitt. Eller sagt på en annen måte: en kule er det objektet som har det største forholdet mellom volum og areal.

Du trenger egentlig ikke formelen for kulevolum for å regne det ut. Hvordan regne ut volumet av en kule. Så lenge det er formlikhet trenger du bare å vite at volumet øker med lineær størrelse opphøyd i tredje.

Dobler man volumet vil r øke med en faktor 3-roten av 2. En kule er et perfekt symmetrisk objekt der alle punktene på objektets overflate har en fast avstand (radius) til ett bestemt punkt. Vi kan regne ut volumet av en kule ved å bruke følgende formel : Å regne ut overflate og volum. Radiusen til ei halvkule er 8cm. Jeg antar du har en formelsamling hvor du . En sfære defineres av et sentrum og en radius eller en diameter.

V = overflate A = Utregningsmetode. Ved hjelp av et regnearkprogram, for eksempel Microsoft Excel , kan du skrive inn denne formelen en eneste . Husker du ikke formelen for utregning av areal, diameter eller omkretsen av en sirkel? Angi sirkelens areal, diameter, eller omkrets og denne kalkulatoren finner de to andre for deg!

Overflateareal og volum av kuler 1. Vi skriver V(r) for volumet av kulen med radius r og A(r) for overflatearealt. Anta at vi kutter kulen opp i pyramider som vi bretter ut. Vi får da at volumet av kulen er summen av volumet av. Nå, for å finne ut volumet av en kule , vi skal bevise dette eller så kommer du til å se bevis senere når du. Slik regner du ut omkretsen.

Omkretsen er alltid litt mer enn tre ganger så lang som diameteren. Det tallet vi må multiplisere diameteren med er 14. Bruker vi bare O for omkretsen og d for diameteren, kan vi lage en formel for omkretsen av en sirkel. Dette tallet kalles pi ( π ).