Franske treskruer forboring

Egenskaper: – For å feste tre og stålplater i forborede hull i tre. En velprøvd skrue med gode dokumenterte egenskaper. Treet skal forbores hvis de beregnede verdiene skal brukes. Se monteringsanvisning neste side.

Varmforsinket for bruk i normalt utemiljø.

Vil bare advare mot å skru franske treskruer uten forborring. Jeg har ikke tall på hvor mange skruer jeg har knekt på grunn av for trang forboring. Fransk treskrue benyttes i konstruksjoner i tre utendørs hvor du trenger en kraftig skrue.

Forbore trevirket i passende dimensjon. Skru- en har sekskanthode. Stål eller tre til tre utvendig. Diameter d(innvendig).

Hvor dybt og med hvilken bor-diameter skal man egentlig bore for til skruer, hvis man skal samle to stykker træ – er det en halv skruelængde?

Til samling af træ skal du for det første bruge egnede skruer. Der findes to typer: En såkaldt spunskrue, der har gevind hele vejen og samme tykkelse i hele skruens længde, og en . I bløte tresorter kan du skru tynne skruer rett inn uten å forbore for gjengepartiet, men du risikerer at treet sprekker eller at skruen ryker, så det er best å bore først. Franske treskruer egner seg godt til å dra sammen grovt gods som bunnstokker og motorfester.

Selvgjengende skruer for plast. Montasjeteknikk for stålbyggere. Montering av treskruer med sekskanthode. Ved montering n ær kant eller ende, – ved montering i tynne materialer må det allikevel forbores for å unngå oppsprekking av materialet.

Grovt sett skiller vi mellom treskruer og maskinskruer. Grunnen til ulykken er som regel å finne i feil valg av verktøy, manglende forboring eller feil materialvalg på skruen. Bufab har et omfattende sortiment af franske skruer og øvrige træskruer i alle dimensioner. De kan leveres i el-forzinket FZB eller varmgalvaniseret.

Der er friktionsnedsættende friskær på de lange dimensioner og små stærke spidser der ikke kræver forboring i træet. Hvilke st rrelse bor skal der forbores med ? Låseskruer og treskruer. Tfiberkutter og må forbores , se side 175.

Ved første øyekast ser en skrue enkel og tilforlatelig ut.

Når almindelige søm og skruer ikke er store eller stærke nok til at holde noget sammen, kan man bruge bolte eller franske skruer. Navigasjon: I tillegg til egen hovedindeks som finnes i menyen over, kan man bruke interne lenker i Innholdsfortegnelsen (s. 5), stikkordregisteret (s.

259) og i kapitlenes lokale innholdsfortegnelser. Alternativt benyttes søkeverktøyet øverst til høyre. Elnummersøk utføres uten luft mellom . For optimal utnyttelse av kapasiteten bores det i . En herdet montasjeskrue med flens for direkte montering av beslag og opphengsdetaljer, til tre og mur og betong med plugg. Skjærspiss – kan monteres uten forboring.

I kantsoner må det alltid forbores. Bruk et bor med diameter, . Fransk skrue er en grov skrue med et sekskantet hode. Den brukes først og fremst til montering av grovere materiale utendørs. Den kan også brukes sammen med plastplugg for innfestninger mot tegl eller betong.

Angi dimensjonene i kommentarruten ved e-handels ordrer. Terrassemarkiser: Det er viktig å forbore hullene til boltene. Lengde lik boltens fulle lengde. Deretter forborer du med Ø10mm lik stammens lengde (ca.

3-4cm). Det er også å forbore hele boltens lengde – i motsatt fall vil bolten møte økende . Bolte, herunder bræddebolte, franske skruer og møtrikker kan være uundværelig. Læs hvornår du skal bruge møtrikker, bolte og franske skruer.