Funksjonalisme design

Fagstoff: På mange måter er funksjonalismen mer et program for god design enn en klart definert stilart. Den skulle være et idégrunnlag arkitekter og designere kunne bruke til å lage ting som skulle dekke behovene til vanlige mennesker. La oss ta utgangspunkt i Eiffeltårnet, som ble bygget til . Bauhaus var en tysk design -, kunst- og arkitekturskole som fikk stor betydning for utviklingen innen funksjonalismen på de fleste områder innen formgiving. Ludwig Mies van der Rohe var .

Le Corbusier var også opptatt av interiør og arbeidet for en kraftig forenkling av boligens innredning. Vegger ble utelatt der de ikke var helt . Det brukes om en bestemt retning innenfor design og arkitektur av alt fra brødristere til symaskiner og hus. Oftest forstår man med funksjonalisme en bevissthet om at formen er bestemt ut fra gjenstandens formål og funksjon, samt de krav og behov den . Hele prinsippet med funksjonalismen ligger i ordet. Arkitektene var kun interessert i bygningenes funksjoner og viktige nyttegjenstander.

De funksjonalistiske husene er bygget opp av ulike . Contemporary Home in Sydney, Australia.

A Delightful Australian Home: North Bondi House by MCK Architects . Innen arkitekturen preget denne retningen alt fra vanlige bolighus, restauranter, fabrikkbygninger til boligblokker og kjøpesentre. Funksjonalismen fikk stor innvirkning på arkitekturen i tiårene som fulgte. Ellers finner man funksjonalistiske trekk både i møbler, brukskunst, malerkunst, ulike former for design , osv.

God design til folk flest. Det var målet for den tyske Bauhaus-skolen, som hadde stor innflytelse på utviklingen av moderne arkitektur, kunst og design. Vågale fargekombinasjoner som blank sort, grønt, kobberbrunt eller eksprimentering med primærfarger gjenfinnes også i arkitektur og interiør.

Mens funkis-huset i tre har en . Med oppføringa av restaurant Skansen, Ekebergrestauranten og Horngården innleia arkitekten Lars Backer funksjonalismen i Noreg. Lars Backer fant sig tidlig tilrette med sin egen ti skreiv Herman Munthe-Kaas i nekrologen sin over kollegaen. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. ShareThis Copy and Paste.

Jacob Prytz, “Brukskunst i Kunstnernes hus”, . Han og hans samtidige som Walter Gropius, og Mies van der Rohe ved BAUHAUS-skolen samt Gerrit Rietveld og flere – skulle . FUNKSJONALISME OG ABSTRAKSJONISME. NÅR VI DRØFTER tenkningen til modernistiske designere , oppdager vi fort to ting.

For det første viser det seg at designernes formgivningsteorier ikke skiller seg fra de modernistiske arkitektenes formgivningsteorier, rettere sagt fra deres funksjonalisme -doktrine. Industridesignteori og funksjonalisme 2. Idéen om tidens egen stil 2. Var funksjonalismen tidens egen stil? Maksimen form følger funksjon 2. Funksjonsbegrepet ubrukelig som utgangspunkt for design 2. Formålsbegrepet som alternativ 2. Dette er en pekerside, og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den så den peker direkte til riktig artikkel. Design ble nå basert på geometriske grunnformer og bruksvennlighet – funksjon.

Dekor var fordyrende og helt overflødig. Etter hvert fikk den strenge funksjonalismen et mykere preg, bedre tilpasset menneskelige behov. De siste tiårene preges av nye materialer og mye eksperimentering der forskjellige stilarter blandes. Exploring Religion, Architecture and Design Sigurd Bergmann. Framtidens katedral: Medeltidsdröm och utopisk modernism, StockholCarlsson.

En film om handlingsbasert undervisning i arkitektur for ungdom, hvor det bygges store konstruksjoner med stokker og tau, kropper og krefter. I denne filmen bygger elevene armerte konstruksjoner som muliggjør utkragede bjelker.