Garasje i huset brannkrav

Det kan være vanskelig å vite hvor man skal. Ligger garasjen i huset eller er bygd vegg i vegg med huset , skal alle skillekonstruksjoner mellom garasjen og øvrige rom i huset være gasstette. Du må ikke brannsikre huset. Det er samlet brannmotstand som gjelder der hus og garasje ligger nærmere hverandre enn meter.

Det er vel garasjeportene som er utfordringen og strålingsvinkelen fra disse. Hva finnes av brannsikre porter?

Og brannkravet gjelder vel uansett type bygg over 50kvm? Det tillates ikke direkte forbindelse (dør) fra garasje til oppholdsrom eller rømningsvei , kun via mellomliggende rom med dører som kan lukkes. Ansvarlig for utarbeidelse: Lilian Olsson.

Godkjent av: Bygningssjefen. Frittliggende garasje inntil m2. Eksisterende vegg mellom boenhetene har et krav på at veggen skal hindre brannspredning i 30minutter, dvs en EI30-vegg.

En carport er en overdekket biloppsfillingsplass for høyst to biler hvor minst halvparten av veggflatene mangler og hvor bare to av veggene kan gå fil gulv. Dersom det er kledning på eller mer av de fire veggflatenes areal, gjelder bestemmelsene for garasjer.

Er det strengere brannkrav til garasje. Tenker da området på hus utenfor port. Spørs nok alder på huset , i dag er vel kravet dobbel gips om garasjen er under m². Innlegget ble redigert 09. Har ikke sjekket dette mot nye TEK0 men etter den gamle forskriften var det ikke spesifkt brannkrav mellom garasje og . For å få EIbrannkrav må du ha gips mellom kledning og reisverk, min.

For en vanlig garasje er det brannkrav som i stor grad bestemmer avstander og hvordan du best kan plassere garasjen. Minste avstand til nabobygg skal være m (måles fra vegg til vegg). I verste fall kan det ende med at garasjen må rives. Byggforskseriens anvisning 517.

Carporter og små garasjer gir full oversikt over reglene for bygging av carport eller garasje – søknadspliktig eller ikke. Anvisningen gir også råd om utforming, tilpassing til hovedhuset , plassering i forhold til vei og . Dispensasjon kan søkes om men man må da ha brannvegg. Fikk stoppet en nabo som ville bygge nærme oss en gang, jeg fikk medhold og naboen valgte da å plassere huset i motsatt ende av tomta. Tilbygget er godkjent oppført av kommunen.

Det foreligger et brannsikringskrav av både boligen og tilbygget. Den lyder som følger (opplyst og utregnet av firma med utvidet ansvarsrett): Brannklasse . Les mer om våre brannklassifiserte ytterdører her.

Så lenge oppsetting av garasjen ikke er i strid med gjeldende reguleringsplan for området, vil garasjebygningen bli sett på som et enkelt tiltak. Her kreves bare en enkel melding. Bruker du mer plass er kravet meter. Garasje under kvm bruttoareal i en etasje. Artikkelen gir råd om byggesøknad for garasje og uthus.

Skal du plassere den nærmere, kommer brannkrav inn. Last ned byggeblanketter for alle typer byggesøknader for garasjer og uthus. Saksbehandlingsregler for ulike typer carporter og garasjer. Eksempel på frittliggende garasje med carport og bod.

Dersom betingelsene er oppfylt, er en slik bygning unntatt fra søknadsplikt. Denne anvisningen omhandler prosjektering og bygging av carporter og garasjer for personbiler. Her kan det også være lokale tilpassinger i planer, så er man i tvil, er det lurt å ta en telefon til kommunen først. Les også: Søknadsfrie hus opp til 50 .