Hva betyr ordet vedtatt

Her finner du betydninger av ordet vedtak. Du kan også legge til en definisjon av vedtak selv. Vedtak er en bindende beslutning eller en rekke sammenhengende og formelle beslutninger av dertil kompetent organ. Det er avgjørelse som blir tatt ved avstemning.

Finn synonymer til vedtatt og andre relaterte ord.

Gratis norsk synonymordbok på nett. Når noe er vedtatt kan det beskrives som et vedtak og kan være en vedtekt. Ordet er rommelig og har ingen definert juridisk betydning.

Eksempler på hvordan du bruker. Vedtatt betyr omtrent det samme som hevdvunnet. Se alle synonymer nedenfor. Det finnes ingen allmenn internasjonalt vedtatt definisjon av by-begrepet.

Ord som likner på vedtatt. Hvorfor er det viktig å skille mellom ulike typer av avgjørelser? Skillet er avgjørende for hvilke deler av loven som kommer til anvendelse, jf.

Kapittel IV-VI gjelder bare i saker om enkeltvedtak. I likhet med departementene, inviterer komiteene gjerne til høringer for å finne ut hva fagpersoner og direkte berørte grupper mener om forslaget, og hvilke konsekvenser det kan få. Anmerkningene fra annen gang behandling vedtas, og loven er dermed vedtatt med de endringer som fremgår av anmerkningene.

Lurer du på hva et anmodningsvedtak er eller hva som menes med opplysningsplikt? Regjeringen har den utøvende makt. Domstolene har den dømmende makt.

Pressen er kalt ”den fjerde statsmakt”. Pressen informerer innbyggerne om hva som . Stortinget skal ta stilling til. Finansdepartementet har vedtatt at SAF-T vil være frivillig frem til 1. Vestvågøy kommunestyre behandlet forleden KVU for veipakke Lofoten.

I etterkant hersker det stor usikkerhet til hva som egentlig er vedtatt av den politiske posisjonen – bortsett fra at man ønsker ny E 10.

EU-kommisjonen har formelt vedtatt det nye rammeverket om overføring av personopplysninger fra Europa til USA, det såkalte EU-US Privacy Shield. Posisjonene i en sak på holderdeord. Både for og mot viser derfor til at partiet har stemt for noen avstemninger som er i tråd med saken, og mot andre. Hvem skal legge listen og hvor skal listen legges?

Det SKAL føres protokoll fra styremøter, jf. Hva er en styreprotokoll? Planen er viktig for å forberede Østre Toten på at vi blir stadig flere eldre i kommunen, og for å kunne møte nye oppgaver som overføres fra spesialisthelsetjenesten, nye brukergrupper og føringer fra staten. Vi forventer at stadig flere vil ha behov for kommunale helse- og omsorgstjenester i de kommende . Få oversikt over endringene i Fellesoverenskomsten for Byggfag.

Nå begynner jobben med å iverksette innholdet i planen. Denne artikkelen forteller litt om veien videre. Beklager, jeg mente selvsagt at mammaen hadde krav på de første ukene, men jeg regna med dere skjønte hva jeg mente da.