Hvad er et synonym

I ældre dansk sprog blev ordet samnavn også brugt som betegnelse for et synonym. Det modsatte af et antonym. I naturligt, levende sprog kan man næppe finde fuldstændigt synonyme or da . Nedenstående øvelse træner din evne til at finde synonyme ord eller vendinger, så dit lager af ord bliver større og mere varieret.

Synonym Ord der betyder det samme.

Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedor men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Se alle synonymer nedenfor. Vi beklager at vi ikke har ordet eller hvad!

Hvad betyder eller hvad ! Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. Hvor stammer ordet kendis fra, og hvad betyder det? Jeg ønsker at vide om man kan bruge den globale syd som synonym til udviklingslande.

Er der andre synonymer til udviklingslande? Jeg har altid troet at tosproget var en betegnelse for folk som er vokset op med to sprog, og som . Open Thesaurus er et interaktivt websted til at vedligeholde en dansk synonymordbog til brug i OpenOffice. En thesaurus er en ordbog, hvor du kan finde ord med samme eller lignende betydning. For eksempel viser søgningen for galt, bl. Kan man bruge slagordet For et sjovere Stadion Allé i et kampagnemateriale der henvender sig til unge mennesker der er brugere . Create free flash cards.

Et synonym er et ord med samme eller næsten samme betydning som et andet. Få svar på hvad forkortelsen, ordet eller vendingen betyder. Den Danske Netordbog er en yderst omfattende ordbog med mere end 117. Samling af forklaringer på fremmedor forkortelser og andre vendinger.

Find alle synonymer for HVAD SOM HELST som du kan bruge i krydsord. Bedste matchende rim for synonym. Andre matchende rim for synonym. I forbindelse med søgemaskineoptimering anvendes ofte udtrykket ”algoritme” som er en betegnelse for den samlede mekanisme i søgemaskinen, der vurderer hvilke sider, der er mest relevante i forhold til en given søgning.

Når der indtastes et ord eller en frase i . I det aktuelle eksempel ser det desuden ud som om modum (med gen. culpe) fungerer som en slags synonym til genere (med gen. cruciatus).

Mistanken om at modum er korrekt overleveret bekræftes af en søgning i Saxo-teksten efter forekomster af ordene modus og genus i nærheden af hinanden. Denne søgning giver en . Kig på opslaget, hvor Inga er ked af det. Kan du finde det på nogle af de andre opslag?

Der er også et andet dyr, der optræder på flere opslag. Med den pris er det ikke realistisk for mig at benytte deres løsning. Frekvensen er altså her oppe på promille!

Forfatter, oversætter, underviser, redaktør. Aktivitet, ting eller person som fremkalder en sådan følelse ( synonyfornøjelse). Det at hengive sig til en aktivitet, der fremkalder en sådan følelse. Nydelse udspringer af kroppen og sanserne.

Nogle hjerneforskere undersøger derudfra, hvilke centre, der aktiveres i hjernen, når vi f. Det betyder blandt andet, at du skal fjerne forbeholdene i din ansøgning. På defleste sprog erdet første synonym forat „lede“ordet „ kontrollere“. Den Gang var det som i Kong Frodes Tid i al Danemands Sæ at de kongelige Embedsmænd nød en Tillid fra Statens Side, som kun kunde være vunden gennem mange Aars upaaklagelige Røgt af deres Embeder. Den danske Embedsstand var synonym med Ordet Hæderlighe det kunde overhovedet ikke tænkes, .