Hvad er intetkøn

Intetkøn eller neutrum er et grammatisk køn. I dansk (og svensk og hollandsk) grammatik findes der to køn: fælleskøn (utrum) f. Ord af fælleskøn har den ubestemte artikel en, mens de af intetkøn har et. Enkelte navneord har begge grammatiske køn: . Fælleskøn eller utrum er, når grammatisk hankøn og hunkøn er slået sammen. Dette er eksempelvis sket på dansk, hvor navneor der bøjes med en er fælleskøn, mens or der bøjes med et er intetkøn. Substantiver med ét grammatisk køn.

De fleste substantiver har kun ét grammatisk køn: fælleskøn eller intetkøn. De enkelte ords køn fremgår i hvert enkelt tilfælde af Retskrivningsordbogen, fx. Interkøn betyder, at man er født med både mandlige og kvindelige kønstegn.

Man taler om interkøn, når sammensætningen af en persons ydre eller indre kønsorganer, kønshormoner eller kønskromosomer er forskellig fra det, vi er vant til at tænke på som mandligt eller kvindeligt. I de fleste tilfælde bliver . Fælleskøn står sammen med kendeordet en, som i en gaffel, gaflen, den gaffel. Søgning på “ intetkøn ” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. Referér til denne tekst ved at skrive: Signe Holm-Larsen: intetkøn i Den Store Danske, Gyldendal.

Danmarks geografi og historie . Alt hvad der ikke kan tælles, dvs. Når vestjyder skal lære rigsdansk, skal de lære hvilke ord der er fælleskøn, og hvilke der er intetkøn på rigsdansk – akkurat som udlændinge . Det viser sig, når ordene bruges i ubestemt form eller bestemt form i ental. Navneord kan være enten intetkøn eller fælleskøn. Forklaring: køn: nu le pa thleidannak. For et par uger siden kom det danske børnetøjsmærke Name Its norske afdeling i . Så når ¾ af alle fremmedord bliver fælleskøn, kan man roligt betragte fælleskøn som ”de- fault”, og det er derfor mest interessant at se på hvad der betinger at fremmedord bliver intetkøn.

De to faktorer som sprogforskere typisk vil se på når de skal argumentere for intetkøn , er suffikset (afledningsendelsen) og ramme- ordet. Et substantiv kan på dansk enten være intetkøn eller fælleskøn. Et ord der er intetkøn kaldes også nogle gange for et t-ord. Bare tænk på, at alt hvad der kan sættes en eller et foran på dansk altid vil være et navneord.

I tyske tekster starter samtlige navneord med stort, så det er let at finde dem, når man læser. Tysk har tre forskellige køn til deres navneord: Hankøn, hunkøn og intetkøn. På mere fint sprog hedder de maskulinum, femininum og . Alle substantiver har et køn. På dansk har vi fælleskøn (en cykel) og intetkøn (et hus).

På tysk er der tre køn, som man kan genkende på den foranstående artikel ( kendeord):. Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog.

Børn går endda videre i bortkastelse af konsonant foran t: det er mørt ( intetkøn af mørk), hvad man også kan høre voksne, især kvinder sige. Og her igennem kommer vi så endelig til det sidste, vigtige spørsmål: har barnets sprog nogen betydning for det almindelige sprogs udvikling? Mange forskere, måske de fleste, mener . Hvilken farve kan du bedst lide? De interrogative pronominer kan også indlede spørgeledsætninger ( spørgebisætninger). Den køns- og seksualitetsopdeling, vi har haft de sidste 1år, er nået til et punkt, hvor vi må stille os selv spørgsmålet: Er det stadig brugbart at tale om køn på den samme måde?

I intetkøn tilføjes et -t: Et flot skib. I fælleskøn er der ingen endelse på tillægsordet: En fin hat. Hvad vil det sige, at der er . Tillægsordet tilføjer normalt -e i flertal: De søde karameller.