Hvilken forskel er der på en blanding af to grundstoffer og en kemisk forbindelse

Daltons atomteori bygger bla. Et grundstof består af ens atomer. Et atom kan ikke deles i mindre dele. Forskel – kemi – Kemi 29.

Blanding og kemisk forbindelse – Kemi 2. Kemiske forbindelser og grundstoffer fc. Vi kalder sådan et stof, der består af flere forskellige atomer for en kemisk forbindelse. Der er ingen tilgængelige oplysninger om denne side.

Læringsmål: Atomer Alt stof er opbygget af mindre dele, som kaldes atomer. Demokrit – levede omkring 4år f. Antallet af atomer i et punktum stort alufolie er større end antallet af sandkorn på overflade af samtlige strande i DK. Nogle af Dal- tons kemiske formler. Vi kan umiddelbart konstatere, at naturen omkring os bestir aJ. Vand er en kemisk forbindelse af grundstofferne.

Hvilken forskel er der pen blanding afto grundstoffer og en kemisk . SO(under grundstoffet) er en forbindelse mellem silicium atom og oxygen atomer, da silicium atomet har sat sig fast på de to oxygen atomer. Hvad er forskellen på en blanding og en forbindelse mellem forskellige grundstoffer ? Gråt jern og gult svovl er begge grundstoffer , og de kan blandes i et hvilket som helst forhol hvorved der dannes en grågul blanding. Den oprindelige blanding af to komponenter er dermed omdannet til én kemisk forbindelse , og de oprindelige komponenter kan derfor ikke udskilles ved mekaniske processer.

Et andet eksempel er van som er en kemisk forbindelse mellem gasserne hydrogen og oxygen (H2O). Der findes forskellige former for kemiske forbindelser bl. En kemisk forbindelse består af eller flere forskellige atomer, mens der i grundstofferne kun findes én slags atomer. Både grundstoffer og kemiske forbindelser kan findes som rene stoffer og i blandinger: Et rent stof – Oxygen i en trykflaske er et rent stof.

I et rent stof er alle delene ens. Det demineraliserede van skolen har i plastflasker, er også et rent stof, selvom vandet er kemisk forbindelse. En blanding – Oxygenet i atmosfærisk luft . Stoffet hedder jernsulfid. En klump svovl indeholder kun svovl-atomer, og en jernklods indeholder kun jern-atomer.

Derfor er svovl og jern grundstoffer. I en blanding af jern og . I dag kender man adskillige millioner forskellige kemiske forbindelser. Opvarmer vi en blanding af jern og svovl, dannes et nyt stof, der kun er svagt magnetisk. Den kemiske forbindelse har andre egenskaber end de grundstoffer , den er opbygget af.

En heterogen blanding af jern og svovl kan adskilles med magnet. Reaktionen mellem jern . Hvordan ser man forskel på metaller og ikke-metaller? Det er ikke helt simpelt at afgøre, om man står med et grundstof , en kemisk forbindelse eller blanding af grundstoffer eller kemiske forbindelser. Har du ideer til, hvordan man kan undersøge, om man har at gøre med grundstof eller en blanding af flere grundstoffer ? Oxygen antændes, finder der en kemisk ændring ste i hvilken ato- merne af disse to grundstoffer rearrangerer sig selv og forbindes til vandmolekyler.

Tallet for oven er nukleontallet (A) og er. Hvis stoffernes elektronegativitet er over to, er der tale om et ion-gitter, da forskellen er så stor, at de ikke binder sig med fælles . Når grundstofferne danner kemiske forbindelser med andre grundstoffer , ændres deres egenskaber ofte i forhold til deres oprindelige egenskaber. Natrium (Na) er meget eksplosivt.

Klor (Cl) er meget giftigt. Når de går sammen og danner natriumklorid (NaCl), bliver de til en gavnlig kemisk forbindelse – nemlig køkkensalt. Jo større forskel der er på elektronegativiteten mellem to grundstoffer i en kemisk forbindelse , jo mere er de fælles elektroner forskudt mod det mest elektronegative grundstof. Forklar forskellen på følgende skrivemåder: H 2H H2. Tegn en model af en blanding af dihydrogenmolekyler og dichlor- molekyler (Cl2).

Tegn fx dihydrogenmolekyler og 7 . Lær at kende forskel på et grundstof og en kemisk forbindelse.