Hvordan montere takfotbeslag

På godværsdager er det enkelt å være takrenne i Norge, men når regn, blåst, snø og is legger bredsiden til. Tilpass og monter nedløpsrøret. For lektede tak benyttes eget takfot- beslag. Ved bruk av overligger monteres. Grimstad Garasjene viser deg hvordan du monterer takrenne og nedløpsrør på din garasje.

Den kan monteres etter at takrennen er på plass.

Endestykke RG – Med hjelp av en EPDM-pakning er disse endestykkene selvforseglende og selvlåsende. Endestykkene kan brukes både på høyre og venstre side av takrennen. Du monterer dem raskt og enkelt med et fast slag med hånden, eller med en . Takpapp er noe av det letteste å legge, og du behøver ikke lenger tenke på gassbrenner og tjære når du skal legge den. I dag fås takpapp med selvklebende overlapp, så nå kan du selv enkelt legge pappen og samtidig være helt sikker på at det blir tett. Her vil fagmannen vise hvordan du legger den . Montering av takfotbeslag.

Før du monterer takplatene må du montere takfotbeslaget.

Legg det jevnt med takfotlinjen og fest det på den første lekta med selvborende skruer. Du oppnår korrekt innpassing av takfotbeslaget ved å markere en rett linje langs takfoten ved hjelp av et krittsnøre. Løfting og utlegging av platene.

Mål avstand mellom bendene, tilpass mellomstykket og monter det andre bendet. Fra kroken strekkes en snor med fall mot nedløpet (bruk vater- pass). Snoren festes stramt i en spiker. Når takrennen er ferdig montert, starter monteringen av takfotbeslag.

Lås overlappingen ved å tre neste beslag inn i snittet. Fest deretter den selv- klebende takfotplaten på beslaget ca. Fjern beskyttelsesfolien før platen spikres og trykkes fast mot beslaget. Vær nøye med ventilering av. MONTERING På TAK takfotbeslaget spikres fast på den gamle takpappen eller direkte på underlaget.

Beslaget spikres i sikksakklinje med ca. Fotplaten brukes til å forhindre vannlekkasje mellom takrennen og taket. Ved montering av fantomplater er fotplaten nødvendig som en startplate nærmest takrennen for å kunne skru fast den første raden av fantomplater.

Dette behøves for at de følgende fantomplatene skal stemme . Takrennesystem for avrenning og nedløp fra skrå tak. Systemet består av takrenne med oppheng og tappstykke, og nedløpsrør med rørklammer, bend og utkast.

Denne anvisningen omhandler utvendige takrenner og nedløp for skrå tak , se fig. Anvisningen beskriver rennetyper, materialer og montering av renner. Dette kan også gjøres av estetiske grunner.

Hvor man skal plassere rørene. Bildene under viser hvor man bør plas- sere nedløpsrørene på forskjellige byg- ninger. Saltak eller per side. Et nedløpsrør dekker et nedslagsfelt . Viktig at du får detaljer utført på en måte som hindrer lekkasjer og opprettholder ventilering og utlufting.

Takfot Takfotbeslagene fest. Slik monterer du Verform Takpanner. Her får du en enkel guide til hvordan du legger nytt tak med Verform Takpanner.

Er du i tvil om hvordan du skjøter takplatene, les videre på denne siden. Raft ( takfotbeslag ): Husk å montere rennekroker før raftbeslaget. Jemtland AS, produsent av forbordbeslag kalles også bordtakbeslag, takfotbeslag eller raftbeslag. Forbordbeslag for lektet tak har en kort knekk inn på taket for montering.

Før Platon Xtra monteres , bør muren sårbehandles. Før montering : Grunnmur og drenering utføres etter gjeldende forskrifter. Murer av lettklinker (for eks. Leca ) slemmes en gang.

Platen som viser hvordan ferdig terreng inntil muren skal bli. Rull belegget ut, og strekk godt slik at .