Hvorfor løser et stoff seg raskere i varmt enn i kaldt vann

For det første: dette er fysikk, ikke biologi. Hva skjer med molekylene når temperaturen øker? Saltet i koppen med varmt vann løser seg opp først. Når temperaturen stiger i væsken, rører partiklene mer på seg. Det gjør at saltet løses opp raskere i varmt vann enn i kaldt.

Setter man både et glass kaldt og et glass varmt vann i fryseren, fryser det varme vannet til is først. Fryser varmt vann raskere enn kaldt ? Det kan virke mystisk, men varmt vann kan faktisk fryse raskere enn kaldt. Hvordan kan det ha seg ? Kan du et annet ord for å størkne? Bruk partikkelmodellen og forklar hvorfor elektriske ledninger er lengre om sommeren enn om vinteren.

Av og til når vi svømmer ute, kan vi oppleve at vannet er kaldere lenger nede, fordi kaldt vann har større tetthet enn varmt vann. Partiklene i vanndamp beveger seg raskere enn partiklene i vann. Sukker er et eksempel på et krystallinsk fast stoff som er oppløselig i vann. Det kan oppløses hurtigere i varmt vann enn i kaldt vann fordi det er mer energi i den varme vannmolekyler.

Fordi de beveger seg raskere , har de mer energi for å bryte bindingene som holder sukkerringen. I varmt vann vannmolekylene går med mye større hastighet, mer aktiv og mer sannsynlig å treffe saharV oppløser salt, eller svært kaldt vann. I dette undervisningsopplegget er målet at elevene skal forstå hva en modell er og kunne bruke partikkelmodellen til å forklare hvordan alle stoffer er satt.

Se hvorfor : Er det virkelig farlig å drikke varmt vann fra springen? Det høres kanskje ut som en gammel myte, men det er faktisk sant: Du bør ikke bruke varmt vann fra springen til verken drikke eller matlaging. Grunnen til det, er at forurensende stoffer løser seg bedre opp i varmt vann enn i kaldt vann.

Litt om vann siden vi skal forske på vann: Vann som løsemiddel. Da blir det andre stoffet mere pluss fordi elektronene liker seg best i det andre stoffet. I veldig varmt oppvaskvann løses de fleste fettrester. Der- for utvider stoffer seg når de blir var- met opp. Dette har du kanskje opplevd selv, hvis du har prøvd å åpne et glass syltetøy, og lokket sitter dønn fast.

Uansett hvor hardt du tar i, lar det seg ikke åpne. Men du vet råd: Du tar glas- set under springen med varmt vann , og plopp! Diffusjon betyr spredning, og kommer av det latinske verbet diffundere som betyr utbre eller spre, og brukes om det at noe sprer seg. Det brukes om stoffenes egentransport, at de beveger seg uten ytre hjelp.

Diffusjon skjer både i kalt og varmt vann , men går raskere i det varme vannet enn i det kalde. De begynner å skli over hverandre. Hvis vi fortsetter å varme en VÆSKE vil partiklene bevege seg med større og større fart. Til slutt vil partiklene.

Vannpartiklene i varmt vann beveger seg mer enn vannpartiklene i kaldt vann. Om man varmer opp et stoff vil molekylene bevege seg fortere. Når du brenner fingeren på en varm kokeplate, er det nettopp det som skjer.

De raske molekylene i kokeplaten overfører noe av. Flua løser problemet ved iherdig bruk av vingene. BallongMysteriet er et skoleprogram hvor elevene får teste ut egne hypoteser, og samtidig lære om sentrale egenskaper til væsker og gasser. Elevene blir delt i grupper hvor de undrer seg over en gitt problemstilling og samarbeider om å teste ut hypotesene sine. Etter uttesting vil vi diskutere resultatene, få se løsningen på.

Løser saltet seg lettere når vannet er varmt ? Brett filtrerpapir, legg i glasstrakt og sett trakten i erlenmeyerkolbe. Når alt saltet er oppløst helles ca. Sett erlenmeyerkolben til oppvarming og sett i kork med hull og glassrør. Tøm begerglasset og fyll det med kaldt.

Et fast stoff har da vanligvis en fast form som da kan endres ved ytre krefter, mens væske og gass selv vil tilpasse seg omgivelsene (flyte utover). Når vi så slutter å tilføre energi vil vanndampen kondensere til vann , og om vi videre setter dette vannet på et kaldt sted vil vannet fryse til is. Tørris er et stoff som sublimerer. Jeg vet hva tørris er, og hva som skjer når det sublimerer.

Jeg kan forklare partikkelmodellen.