Isolering loft vindbræt

Over ydervæggen mellem spærene og parallelt med taglægterne monteres vindbrædder, som beskytter isoleringen mod gennemluftning og leder ventila- tionsluften gennem en ventilationsåbning op i tagrummet. Det lodrette vindbræt monteres længst muligt ude over ydervæggen, så kulde . Afslut langs kanten med et vindbræt (G). Søm et træunderlag (H) af fx brædder eller krydsfiner fast på plankerne og læg ny tagpapdækning (J) oven- på.

Med inddækningsprofiler (K) lukkes overkanten af sternbrættet mod tagpappen. Isolering af loftet – nedefra. Før du når for langt med planerne, skal du måle højden fra . Lofter – efterisolering af gitterspær. Gitterspærkonstruktioner har uudnytteligt tagrum.

Links til indholdet på siden. Skråtage kan udføres som gitterspær-, hanebåndsspær-, bjælkespær- og åsekonstruktioner. Find produkter og vejledninger til isolering her. Her er en guide til hvordan du isolere en skråvæg. På en virkelighedstro model vises, hvordan et koldt skunkrum isoleres korrekt indefra.

Du kan sagtens efterisolere dit loft selv og spare tusindvis af kroner. Men er du ikke opmærksom, kan efterisoleringen også ende med at koste dig penge. Kan vi undvære vindspærre hvis vi isolerer med papiruld? Trænger taget på dit hus til isolering ? Efterisolering af loft og tag 9. Det giver naturligvis god ventilation under tagpladerne, men, sandsynligvis også ind i isoleringen. Vindbræt uden undertag grader hældning.

I forbindelse med renovering af dit tag kan det være en god ide at energioptimere ved at montere et vindbræt. Er du usikker på om du selv har mod på at udføre denne opgave, kan vi hjælpe dig hos Egerbyg. Du er altid velkommen til at kontakte os for en snak om, hvordan vi bedst kan forbedre isoleringen af dit tag eller loft. Som mogens siger skal der bruges en form for vindbræt eller andet til at holde det på plads. Ved tagfoden monteres et vindbræt.

Loft med gitterspær: Vindpappet lægges på det øverste lag isolering og gøres tæt mod et vindbræt ved . Hvilke krav skal overholdes? Nedenstående krav skal overholdes uanset rentabilitet: Udskiftning (kap. BR10).

Nederste lag isolering bør være samme højde som tagfoden. Loftbeklædning , dampspærre og isolering nedtages og undertag kontrolleres. Dampspærre monteret mellem spærfag – rem og spær fast underlag for klæbet samling (fx tape, klæber eller butylbånd). Der er ingen vindstop ved spærfoden – og der er ikke meget plads at arbejde på, så det vil næsten kræve et slangemenneske for at lave et vindbræt. Anbefaling til isoleringstykkelse efter efterisolering.

Minimu3mm isolering.