Isolering ovenpå betongulv

Jeg er gået igang med at lave et herreværelse i vores udhus. Det bliver ca 50mog jeg skal til at igang med at isolere gulvet – jeg har isoleret væggene. Problemet er, at der pt er betongulv. Isolering af gulv, uden at grave ud indlæg 20.

Gulvvarme oven på eksisterende betongulv u. Der er ingen isolering under betonen, så der er pænt fodkoldt.

I skal banke det gamle gulv op og få det isoleret og evt lagt gulvvarme ned og så få støbt et nyt beton gulv. Vi må gerne lægge dampspærre ovenpå betongulvet , da der hverken er isolering eller dampspærre under betongulvet. På beton helt uden isolering mærkes selv nogle få millimeter god isolering meget tydeligt, og selv et betongulv med rimelig isolering kan denne konstruktion få til at. Er terrændækket isoleret, må der maksimalt lægges halvt så meget isolering ovenpå betondækket, som der ligger under dækket. Det skyldes, at den varme, fugtige luft.

En god måde at isolere på er ved både at isolere mellem gulv og beton , samt mellem beton og terræn. De bedste råd til at nedsætte varmeregningen 18. Er gulvet tilstrækkeligt isoleret?

Sundolitt i gulvkonstruktion uden beton. Det kan være vanskeligt at efterisolere gulvet i huse uden kælder eller krybekælder. I disse huse består gulvet i stueetagen normalt af et terrændæk – et betongulv , der er støbt oven på jorden. Hvis du skal isolere under sådan et gulv, vil det kræve, at betonen bankes op. Oven på betondækket ligger gulvbelægningen, typisk . Hej Først skal I have tak for en fin side og nogle gode videoer.

I artiklen omkring nyt betongulv skriver I at der støbes oven på det gamle betondæk uden isolering – Mit spørg. Efterisolering af etageadskillelser af beton. Er der allerede et trægulv på strøer, men ingen isolering mellem, kan dette udlægges.

Under dækket kan der isoleres ved at lave et nedhængt loft med . Nybyggeri Der er to metoder til efterisolering af terrændæk. Man fjerner eksisterende betonlag, og laver en hel ny gulvkonstruktion. Man efterisolerer ovenpå eksisterende betonlag. Fjernes det eksisterende betonlag, giver det mulighed for at etablere et nyt terrændæk med kapillarbrydende lag og isolering under betonlaget. Der er 1mm mellem beton og undersiden af gulvet, så dvs der burde være mm fri luft under gulvbrædderne.

Gad vide, om det bliver forholdsvist dyrt at opvarme huset så, hvis jeg etablerer gulvvarme med så lidt isolering under? Men ok min svoger fik lagt .

Eller helt droppe projekt isolering og leve med et større varmetab i gulvet og isolere desto mere på vægge og loft (hulrum)? Hvis jeg isolerer , hvad siger I så til følgende overvejelser: -Er det forsvarligt at lægge f. Alt andet end at flå de gamle fliser op og grave ud smide noget gulvflamingo noget net og lidt beton er tåbeligt. Fugtspærren placeres over eventuel varme isolering på terræn dækket, se figur 4. Der må ikke udlægges fugtspærre ovenpå eksiste rende. Tunge dæk består af beton udstøbt på stedet eller af udlagte præfabrikerede betonelementer.

Lette dæk er opbygget omkring bærende. En typisk måde at opbygge gulvet på vil i korte træk være at udskifte indskudsleret oven på indskudsbrædderne mellem bjælkerne med trykfast isolering. Herpå lægges asfaltpap, som . Huset var bygget med krybekælder med kun mm isolering i gulvkonstruktionen. Ved denne løsning blev .