Johny birkeland

Deprecated: Function ereg_replace() is . Nytt navn – samme folka. Johny Birkeland Transport har blitt en del av Norva24– konsernet. Hva betyr dette for deg?

At du kan ringe det samme nummeret som før , og forholde deg til akkurat de samme folka. De ønsker med dette å sikre arbeidsplasser og videre vekst. Men no slår dei seg saman med konkurrenten Norva 24.

Det nye selskapet vil ha namnet Norva Vest AS. Fusjonen er ein naturleg endring for å kunne utvide selskapets tenester, bli meir samordna og ein . Vi er et firma i vekst og søkner nå dyktige sjåfører til våre biler for snarlig tiltredelse. Har kjøreerfaring på stor bil og henger. Stillingene gjelder i hovedsak kjøring av kombibiler og slamsugere i Sunnhordland distrikt.

Vi tilbyr en spennende og sentral stilling som operativ driftsleder, samt stillinger som operatører i et selskap med solid økonomi og gode . NorvaBirkeland har delt Gulen og Masfjorden Utvikling sitt arrangement. No slår dei seg saman med konkurrenten Norva 24. Eg opplever situasjonen som jamn og god. Konkurransetilsynet viser til varsel om ileggelse av overtredelsesgebyr 16.

Lindum AS sine merknader til varselet 4. OPPKJØPT: Oppkjøp av Septikinneber at også Johny Burkeland Transport vert ein del av Norva24. Gruva får seksti færre arbeidsplassar, og år . Firmaet har spesialisert seg på slamtøming. Det opererer både i Sogn og Fjordane og Hordaland og har fleire spesialbilar og anna spesialutstyr for m. På industriområdet i Sløvåg har firmaet bygt servicebygg. Begge bedriftane er ein del av Norva- konsernet og tilbyr tenester . Selskapsform, Privat aksjeselskap. AS for mellomlagring av farleg avfall i Sløvåg i Gulen kommune.

Løyvet er gitt i medhald av Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. Se kontaktinformasjon for Johnny Birkeland. Finn telefonnummer, adresse og mer kontaktinformasjon.

Yelp er en gøy og enkel måte å finne, anbefale og prate om hva som er bra og mindre bra i og rundt Dalsøyra.