Kasus latin

På dansk og engelsk kan vi se dette ud fra ordstillingen, og på vores eget sprog bruger vi kun to kasus : nominativ og genitiv. På latin er ordstillingen som sådan ligegyldig . Hertil hører substantiver, adjektiver, pronominer og numeraler. Kasus indikerer ordets grammatiske funktion i sætningen.

Kasus fremkommer i flekterende og agglutinerende sprog.

De indoeuropæiske sprog er flekterende, og de fleste af dem har også kasus. Brug også din webbrowser til at returnere til hovedmenuen. Substantivernes (navneord) deklination (bøjning). Herunder kan du se paradigmer ( bøjningsmønstre) for de forskellige deklinationer.

Eksemplerne er blandet, så eleverne ikke kan regne leddene ud efter rækkefølgen. Adjektiver bøjes på latin i køn, tal og kasus. Pronomener bøjes på latin i køn, tal og kasus.

KASUSENDELSER SUBSTANTIVER og ADJEKTIVER. Pilen angiver, at ord i genitiv ikke kan stå alene, men knytter sig til et andet substantiv. Det kaldes kasus (= ”fald”).

Grundformen (= opslagsformen) kaldes nominativ. Latin har seks kasus i alt. Dansk har også været et kasussprog, men de danske substantiver har nu kun en enkelt kasus tilbage ud over grundformen, nemlig ejefald (“fald” er en direkte oversættelse af det latinske ord casus). Disse sprog udviser en blanding af grammatiske og semantiske kasus med overvægt af grammatiske, således fx latin , hvor nominativ, akkusativ og dativ fortrinsvis markerer de grammatiske funktioner subjekt, objekt og indirekte objekt.

Akkusativ og især ablativ og genitiv har dog også semantiske funktioner . Hejsa, jeg skal lave en latin opgave, hvor jeg har fået tre navne udleveret. Navnene betyder det samme, men er bøjet forskelligt, hvordan ved jeg hvilken bøjning der står i hvilken kasus ? Og endnu vigtigere hvorfor? De tre bøjninger: Julius.

Håber der er en der kan hjælpe mig. Det ligner AP- latin (lkatindelen fra almen sprogforståelse). Skriver i version eller B-opgaver? Versionerne er det bedste .

Nogen der rigtig kort og pædagogisk kan fortælle hvad kasus egentlig er, og når man siger at akkusativ kan findes ved det direkte objekt, betyder det så at når der er et direkte objekt at det er akkusativ? På dansk bruger vi ikke kasus på samme måde, men benytter ordstilling til . Vi har fået en latin tekst for, hvor vi skal finde kasus -ablativ. Men hvad er det liiigee ablativ er?

De slaviske sprog anvender stadig i udbredt grad kasus , ligesom kasus også findes i tysk. Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog. Relaterede søgninger: Ordbog over det danske Sprog kasus : Teksteksempler kasus : Naboord kasus.

Bøjning ubestemt form pluralis:. Genitiv stilles ofte ligesom adjektivet efter det substantiv, det hører sammen med: amor textoris væverens kærlighed pater puellae pigens far initium libri bogens begyndelse hostes Romanorum romernes fjender Dativ Dativ (1) bruges på latin først og fremmest til indirekte objekt (se app.I) og er en ret sjælden kasus : .