Kemiske forbindelser og grundstoffer

Dette molekyle består af hydrogenatomer og et oxygenatom. Vi kalder sådan et stof, der består af flere forskellige atomer for en kemisk forbindelse. Der findes rigtig mange forskellige slags kemiske forbindelser – vi kender flere milliarder forskellige stoffer der er kemiske forbindelser.

Et stykke hugget sukker er opbygget af nogle helt utrolig små sukkerdele. Hvis man kunne tage alle sukkermolekylerne i sukkeret på billedet og lægge dem i forlængelse af hinanden, ville sukkerkæden række her fra Jorden helt ud til planeten Jupiter og tilbage til Jorden igen – ikke bare én gang, men .

Det er de kemiske bindinger mellem atomerne, der afgør hvilken slags kemisk forbindelse der er tale om. Hvis atomerne bindes sammen af et eller flere fælles elektronpar ( kovalente bindinger) . Lær at kende forskel på et grundstof og en kemisk forbindelse. Når der findes flere millioner kemiske stoffer, selv om der kun findes naturligt forekommende grundstoffer , skyldes det, at atomerne kan reagere med hinanden og danne nye stoffer.

De nye stoffer kan have helt andre egenskaber end de grundstoffer , de er sammensat af. Læringsmål: Atomer Alt stof er opbygget af mindre dele, som kaldes atomer. Demokrit – levede omkring 4år f.

Antallet af atomer i et punktum stort alufolie er større end antallet af sandkorn på overflade af samtlige strande i DK. Er et atom og et grundstof ikke det samme? Blanding og kemisk forbindelse – Kemi indlæg 2. Learn vocabulary , terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Grundstoffer og kemiske forbindelser – Kemi indlæg 15.

Grundläggande kemi, atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, kemiska tecken, kemiska formler. Meteorittypen kulchondritter indeholder organisk- kemiske carbonforbindelser og har op til vægtpct. Neutronen er elektrisk neutral dvs. Selvom der kendes et meget stort antal organisk- kemiske forbindelser , findes disse kun sjældent som mineraler i naturen, eksempler er rav og oxalatet whewellit. Det kemiske formelsprog og mikromodeller.

Rene stoffer og blanding af stoffer. Du vil få brug for følgende plancher: Periodiske system, Ikke- metallernes . Selv om man ikke kan se de enkelte atomer i et grundstof , er der alligevel god grund tii at forestille sig, at atomerne er opbygget, som den såkaldte planetmodel af hydrogen. Andre atomer er opbygget på samme måde som hydrogen.

Oxygen, Neon, Bor, Jern.

Afbrænding af gas fra en bunsenbrænder er en simpel kemisk reaktion. Stofferne , der skal reagere med hinanden, kaldes for reaktanter, mens de dannede stoffer kaldes for produkter. Både grundstoffer og kemiske forbindelser kan findes som rene stoffer og i . En kemisk reaktion kan beskrives med et reaktionsskema. Quiz og BytFag: Alle naturfagKlassetrin: 7. Læringsaspekt: Evaluering og repetitionSted: Ingen særlige krav Materialer: kort med et grundstof eller en kemisk betegnelse på hvert kort.

SSH Atom, grundstof og kemiske forbindelser Naturfag. Opgave Atomets bestanddele. Hvad består et grundstof af? Hvilken partikel afgør hvilket nummer grundstoffet har? Hvor i atomet befinder der sig protoner og hvilken ladning har de?

Bogen indeholder direkte henvisninger til interaktive opgaver, der er baseret på de nye navngivningsregler, data og grafiske afbildninger for grundstoffer og kemiske forbindelser samt animationer, visualiseringer, forsøgsvejledninger og links til andre relevante websites. Eksperimenter Vejledninger til de eksperimenter, der .