Kjemisk forbindelse

En kjemisk forbindelse er et stoff som består av to eller flere grunnstoffer bundet sammen med kjemiske bindinger. En kjemisk formel viser hvilke grunnstoffatomer en kjemisk forbindelse består av og kan også vise hvordan atomene er bundet sammen. Hvert grunnstoff har et atomsymbol som er H for hydrogen, O for oksygen, Na for natrium og Cl for klor.

Hver kjemisk forbindelse er karakterisert med forskjellige kjemiske . Atomene binder seg sammen til molekyler og ioneforbindelser.

Et salt er i tørr form en kjemisk forbindelse bestående av krystalliserte ioner. Ordene salt og ioneforbindelse brukes ofte synonymt, for å beskrive en kjemisk forbindelse hvor atomene har dannet ioner og er knyttet til hverandre ved ionebinding. Salter dannes typisk i kjemiske reaksjoner mellom. I et grunnstoff har også alle atomene kjerner med samme antall protoner.

Karbon er for eksempel et grunnstoff. Mens en kjemisk forbindelse er satt sammen av flere grunnstoffer og er derfor bygd opp av atomer med forskjellig antall protoner i kjernen. H2O (vann) er satt sammen av hydrogen og oksygen, og . Hva er forskjellen på kjemisk forbindelse , rent stoff.

Flere resultater fra skolediskusjon. Grunnstoff eller kjemisk forbindelse. Et stoff som er bygget opp av bare én type atomer, kalles et grunnstoff. For å fortelle hvilke atomer stoffene er bygget opp av, skriver vi formler.

I en formel finner vi atomsymbolene for de . Tłumaczenie kjemisk forbindelse w słowniku norwesko-polski w Glosbe – wielojęzycznym darmowym słowniku online. Et atom er bygd opp av nøytroner, protoner og elektroner. Et grunnstoff er et stoff der alle atomene har samme atomnummer i kjernen. En blanding er et stoff som er sammensatt av to eller flere kjemiske . Jernfilspon, svovelpulver. Ha cirka en teskje jernfilspon og en teskje svovelpulver på et ark.

Bland disse grundig sammen, til en homogen blanding. Hva betyr disse tingene kan du forklare dem? Om formelen har bare en stor bokstav og neste bokstav en liten, er stoffet et grunnstoff. Obs: Et molekyl behøver ikke være en forbindelse , og en forbindelse behøver ikke bestå av molekyler!

For en gitt kjemisk forbindelse vil det være et fast forhold mellom antall atomer av ulike typer.

Kjemien stemmer: kjemi 2”. I vann, for eksempel, vil det alltid være to hydrogenatomer for hvert oksygenatom, mens metan har fire hydrogenatomer for hvert karbonatom. Den kjemiske formelen for forbindelsen forteller om dette forholdet.

Quiz: kjappe om kjemiske forbindelser. Hvilken giftig gass har avgjørende betydning for livet på Jorden? Se hva du vet om kjemiske forbindelser med tre kjappe spørsmål.

Husk også å utfordre en venn!