Kjemisk reaksjon kjennetegn

En kjemisk reaksjon er en prosess der ett eller flere stoffer (som kalles utgangsstoffer eller reaktanter) reagerer og danner nye stoffer (som kalles produkter). Reaksjonen beskrives med en reaksjonsligning, der de kjemiske formlene til reaktantene står på venstre side og de kjemiske formlene på produktene . Kjennetegn på reaksjoner. I en kjemisk reaksjon reagerer stoffer, og det blir dannet nye stoffer med andre egenskaper enn utgangsstoffene.

Andre ganger kan vi lukte, føle eller høre at nye stoffer . En måte er å observere egenskapene til stoffene som reagerer.

Egenskaper er noe ved stoffer du kan se, føle, lukte, høre, smake. Stoffene som reagerer kalles reaktanter, og stoffene som dannes kalles reaksjonsprodukter. Kjemiske reaksjoner kjennetegnes ved at det foregår en kjemisk endring av stoffene som inngår i reaksjonen. Lignende Oversæt denne side Det som er viktig å få med seg er at produktene har andre egenskaper enn reaktantene.

Det kan vi bruke som kjennetegn på at det skjer en kjemisk reaksjon mellom stoffene. Vi kan se at stoffer forsvinner, eller at de blir dannet, og vi kan se lys som sendes ut, høre . Dette er en rapport fra forsøk 5. Forsøksrapporten gir et bra overblikk over hvordan en god rapport i kjemi skal oppbygges.

Elevøvelsen illustrerer hvilke kjennetegn du kan observere når det oppstår en kjemisk reaksjon. Link til forsøket finnes her. Hvilke forandringer kan vi observere og bruke som kjennetegn på at det har skjedd en kjemisk reaksjon? BTB-løsning (bromtymolblått, indikatorløsning). Det er fordi det alltid må være like mange elektroner som protoner i atomene.

KJEMISKE REAKSJONER MÅL FOR TIMENE Jeg vet hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan de kan omdannes. Jeg kan gjennomføre forsøk med ulike kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem – Alt rundt deg er satt sammen av små byggeklosser. Transcript of kjennetegn på kjemiske reaksjoner.

Noen langsomme reaksjoner! Ulike kjemiske reaksjoner ! Hverdagslige- Reaksjoner! NØKKELSPØRSMÅL Nevn minst tre kjennetegn som er vanlig å observere når det skjer kjemiske reaksjoner. Hvilket kjennetegn har vi på at det har skjedd en kjemisk reaksjon på en rusten spiker?

Hva kaller vi de stoffene som dannes i en kjemisk reaksjon ? Hva er forskjellen på en kjemisk reaksjon og en fysisk . Tenner vi en fyrstikk, et stearinlys eller et bål, er det oksygenet i luften som reagerer med stoffene som brenner. Fagstoff: Alle forbrenningsreaksjoner er reaksjoner med oksygen.

Da den kjemiske revolusjonen kom til Norge. Hvorfor har noen kjemiske stoffer flere navn? Skolelaboratoriet i kjemi ved Universitetet i Oslo. Klassifisering og merking. Tips og triks til kjemiforsøk.

Desse elevane var med på forsøket: Lærardemonstrasjon. Namn på forsøket: Vi ser på kjemiske reaksjoner. Formålet med forsøket: Å observere ulike kjennetegn på kjemiske reaksjoner.

Vår hypotese (dette trur vi vil skje):. Den enkleste måten å si det på er at et grunnstoff er et stoff som ikke kan deles inn i mindre eller enklere deler ved en kjemisk reaksjon , mens en kjemisk forbindelse er grunnstoffer som har bundet seg sammen i kjemiske reaksjoner. I et grunnstoff har også alle atomene kjerner med samme antall protoner .