Kjemiske bindinger

Hop til Sterke bindinger – Disse kjemiske bindingene består av intramolekulære krefter som holder atomer sammen i molekyler. Antallet elektroner som deltar i en binding er typisk to, fire, eller seks, respektivt. Antallet er ofte et partall fordi elektroner har mindre energi i par.

I et gitt tilfelle vil typen sterk binding mellom . Vi har tre hovedtyper kjemiske bindinger : elektronparbinding, ionebinding og metallbinding.

I tillegg til disse bindingene har vi noen typer svakere tiltrekningskrefter som virker mellom molekylene i stoffer. Et eksempel på dette er. Ulike typer kjemiske bindinger. Vi vet at alle stoffer er bygd opp av partikler, disse partiklene er atomer, ioner og molekyler.

Partiklene holdes sammen av krefter som vi kaller bindinger. Disse bindingene kan være både sterke og svake. Den energimengden som skal til, er et mål for styrken .

Kjemisk binding er tiltrekningen mellom naboatomene i molekyler og mellom ioner i salter. Det er ionebinding i salter, kovalente bindinger i molekyler og metallbinding i metaller. Når bindinger dannes deltar valens-elektronene. For å holde orden på dem i kjemiske reaksjoner benyttes Lewis struktur. Symbolet er elementet og en prikk for hvert valens-elektron . Som holder stoffene sammen.

Collapse Outline Expand Outline. Previous Slide, Slide of 1 Next Slide. Atomer kan bli knyttet sammen til molekyler for å oppnå lavest mulig energi.

Dette skjer normalt ved at atomer danner kjemiske bindinger sammen for å få sitt ytterste skall fylt med elektroner. Dette er kjernen for hvorfor elektroner bestemmer stoffers kjemiske egenskaper. La oss demonstrere ved hjelp av eksempler . Rapport fra forsøk om kjemiske bindinger i kjemi (2KJ). Kjemi – Del – Atomer og periodesystemet – Duration: 16:12.

Johannes læringssenter 14views.

A hydrogen atom with a slight positive charge is attracted to a negative charge of another molecule or atom. One atom loses one or more electrons and the other atom gains one or more electrons. Se en video eller bruk et hint. Bindinger mellom atomer.

I kjemiske reaksjoner brytes sterke bindinger og det dannes nye sterke bindinger. Når is smelter og vann fordamper brytes det svake bindinger. Donorer betegnes som Lewis-baser (se baser). Kjemiske bindinger mellom to molekyler der det ene (donoren) bidrar med alle ( oftest to) bindingselektronene. Etere, ketoner og aromatiske forbindelser er eksempler på gode donorer, mens I pikrinsyre og aluminiumklori AlCl er eksempler på molekyler med god evne til . Næringsstoffene består av ulike grunnstoffer.

Mange av næringsstoffene er kjemiske forbindelser som inneholder de samme grunnstoffene, men har likevel helt ulike egenskaper. Learn with flashcards, games, and more — for free. Chemical bonds are the glue that hold molecules together. We will learn about the different kinds of bonds, ways chemists draw bonds and molecules, and how the type of chemical bonding affects the bulk properties of a material. We will cover electronegativity, Lewis dot structures, VSEPR, bond hybridization, and ionic, . Svake bindinger virker mellom molekyler som for eksempel hydrogenbindinger, van der Waalske bindinger og dipol-dipolbindinger.

De sterke er innenfor stoffer: 1) metallbindinger mellom metallatomer 2) ionebindinger . Alt i det kjente universet er sammensatt av bare litt over ulike byggesteiner, grunnstoffene. Grunnstoffene er rene stoffer som ikke kan brytes ned kjemisk til enklere stoffer. Den fantastiske variasjonen av stoffer som finnes, skyldes at disse byggesteinene kan kombineres på nesten uendelige mange måter.

Hva slags bindinger er dominerende mellom molekylene i disse forbindelsene i flytende forJeg har skrevet mine svar under på noen av dem. Håper noen kan vurdere svarene og hjelpe meg her ellers. CHHer er jeg helt lost.

HBr , I dette molekylet er det polar kovalent binding mellom H og Br.