Kompakt tak oppbygning

Dette bladet viser oppbygning og tekking av flate og skrå kompakte tak. Flate, kompakte tak er en type takkonstruksjon som blir brukt på alle typer bygninger, spesielt større bygg. Kompakte tak kan også bygges opp av fabrikkframstilte elementer.

Med riktig oppbygning og utførelse er kompakte tak en lite skadeutsatt konstruksjonstype. For å unngå bygg- skader i slike tak er det viktig å følge generelle anvisninger, samt benytte anerkjente og veldokumenterte . Flate tretak må ha riktig oppbygging.

Dette er bakgrunnen for at SINTEF Byggforsk alltid har anbefalt innvendige, varme nedløp fra slike tak. HardRock Takfall er et isolasjonssystem bestående av skråskårne harde Rockwool- plater for oppbygging av fall på horisontale takflater. Systemet kan også brukes til å forbedre . Prinsippiell oppbygning av et kompakt tak. Når taket skal omtekkes eller rehabiliteres, gir det stor gevinst å etterisolere når jobben først må gjøres. Ta testen og finn Aktuelt – KOMPAKTE TAK.

Del beskriver de ulike taktypene og bruksområdene for kompakte tak , som er grunnlaget for del 1–5. Oppbygning av omvendt tak med isolasjon over membranen.

Til flate tak tilbyr Icopal SBS-modifiserte asfalt takbelegg av forskjellige typer, og vi kan således dekke de aller fleste ønsker og behov. Eksempler på oppbygging av fall: Eksempel på utforming av takfall med enkel. Hovedregelen er at kompakte tak derfor må utføres med innvendig nedløp. For å begrense mulighetene for skadelig soppvekst anbefales det å bare bruke materialer som ikke kan gi næring for soppvekst.

En fraråder derfor å bruke treverk og trebaserte materialer i kompakte tak. Fukt i kompakte tak (fase1). Beskrivelse av takkonstruksjonenes oppbygging. Konstruksjonens oppbygging.

Det er utført beregninger på fire ulike typer kompakte tak , med variasjon av tekningsmateriale og varmeisolasjon. For hver taktype er det også utført beregninger med et diffusjonsåpent sjikt i sidekanter for å studere i hvilken grad dette vil kunne øke uttørkingspotensialet for taket. Generell oppbygning av de studerte takene er . Skader i kompakte tak med prinsipielt riktig oppbygning , oppstår som regel i form av vannlekkasjer eller kondensproblemer.

De mest typiske årsakene til fuktskader i kompakte tak er tette nedløp, hull i tekningen, ising, kondens og kompliserte detaljer. I denne oppgaven er det benyttet litteraturstudie, intervjuer og casestudie . Produkter på rull som benyttes til membraner og taktekning har så stor motstand mot gjennomtrengning av vanndamp at de anses som damptette (også membraner av PVC folie). Ved oppbygging av konstruksjoner må det tas hensyn til dette.

Varme kompakte tak med utvendig taktekning skal ikke inneholde trematerialer.

Takformer, taktype og oppbygning gir oversikt over viktige hensyn som må tas ved valg av takform og taktype. Anvisningen beskriver oppbygning , egenskaper, fordeler og ulemper for de tre taktypene. Ferdig lagt dannes det et sammenhengende tett, sterkt og elastisk sjikt. Tekniske data og veiledning for OSB gulv-, tak- og veggplater.

Platene har således en oppbygning etter samme prinsipp som i en tre-lags kryssfinérplate. De viktigste råvarene til fremstilling av. OSB-platene legges som . Toppsjikt av varm bitumen.

Metallplate med stående fals.