Kontinuitetsmåling

Før du setter en fordeling i drift er det viktig å sjekke om alt fungerer. Da må du utføre ulike målinger. Her viser vi hvordan du kan gjøre disse målingene. Kontinuitetsmåling utfører vi for å kontrollere at alle jordinger er tilkoblet komponentene i det elektriske anlegget. Creative Commons license icon.

Man regner ut utifra antall meter strekk i tamp av . Krav til kontinuitet i jordleder? Sluttkontroll indlæg 7. FXa0K6BYcA Lignende 3. Uploadet af Nasjonal digital læringsarena I denne videoen lærer du om kontuinitetsmåling. Les om de ulike målingene som utføres i fordelingen før.

For at jordinga skal fungere best mogleg er det ynskjeleg med lågast mogleg motstand. Det avheng sjølvsagt av lengda på kablane og storleiken på anlegget. Forskriftene stiller ikkje krav til kontinuitet, men det . Under bildet i linken under finner du ett fanekort med navnet film. Der har du en enkel instruksjon på kontinuitetsmåling , samt de andre målingene ved sluttkontroll.

Hvilke type instrument er det anbefalt å bruke for målingen? Elfag Entusiastene er en blogg som hovedsakelig dreier seg om elektrikerfaget, her vil det publiseres kunnskapsrike artikler og videoer. Tegn skisse og beskriv hvordan . Målingen gjøres for å kontrollere at: Beskyttelsesledere er tilkoplet og hele. De nødvendige beskyttelsesledere til utsatte deler og andre ledende deler i området finnes. SAMMENLIGNINGSTABELL, OG RELEVANTE.

Dokumentansvarlig: John Sagen. MÅLINGER I LAVSPENNINGSANLEGG. Godkjent av: Vibeke Aarnes. Proarc nr: Arbeidssted: Fordeling: Ordre nr:.

Hei Når en skal måle Kontinuitet i jordleder og utjevningsforbindelser er det ofte snakk om store avstander mellom målepunktene, f. En får vel ikke tak i så lange måleledninger til . Trykk for å vise flere1Ingen flere treff å vise. Nord-Norge Vestlandet Trøndelag Østlandet Sørlandet 0. Bergen by Oslo by Stavanger by Trondheim by 0. M-TEK tilbyr jordfeilsøk, kontinuitetsmåling , jordelektrodemåling, kortslutningsmåling samt måling av strøm og spenningskvalitet. Instrumentet regner også ut kabellengden ved kontinuitetsmåling (Lav Ohm) slik at en direkte får en lengde å sammenligne resultat og sin egen oppfatning av kursens lengde. EuroMaster Eskiller seg fra EuroMaster Eved at dette instrumentet kan lagre alle resultater og skrive disse ut via medfølgende programvare . Måleprobe med telescope fra 92cm til 172cm med.

For enkel kontinuitetsmåling av objekter i tak eller langs gulvet.