Krav til isolering ved renovering

Energiramme for eksisterende bygninger (nyhed) – renoveringsklasser. Energikrav ved ombygningsarbejder af enfamiliehuse. Skal jeg efterisolere eller ej?

Her finder du reglerne for udskiftning, ombygning, vedligeholdelse og reparation af bygningsdele og installationer. Når du skal skifte tagbelægningen på et hus, reparere rådne spærdele eller skifte hele tagkonstruktionen, er der ofte krav om, at der skal efterisoleres. Det er vigtigt at overveje om den opgave, du skal udføre, er en udskiftning, ombygning eller reparation af en bygningsdel.

Desuden skal du vide om huset har. Hvis byggetekniske forhold gør, at der er fare for råd og svamp i konstruktionen bortfalder krav til efterisolering. Ved større renoveringsprojekter kan man . Hvis den isolering , du allerede har eller ønsker at bruge, er af en anden type, skal der tages hensyn til det.

Tjek med en fagman hvad kravet så er. Herunder kan du se typiske eksempler på, hvornår der er krav , og hvad de går ud på. Eksemplerne er en vejledning til, hvad der normalt er rentabelt.

Der kan være forhold i den konkrete bygning, som gør, at isoleringsarbejdet ikke er rentabelt.

Nogen gange er det ikke rentabelt at isolere med den . Det betyder, at man skal overholde de krav som gælder i bygningsreglementet, når der, i forbindelse med ombygning og renovering , foretages en udskiftning af gulv, ydervæg, døre, vinduer eller tag. Når der bygges rum om til nyt formål med et væsentligt højere energiforbrug – fx at et udhus eller en udnyttelig tagetage inddrages til beboelse, eller et pakhus bygges om til kontorer, så gælder der krav til varmeisolering af de enkelte komponenter iht. Krav til isolering af klimaskærm og linjetab.

Bygningsreglementet gælder for både nybyggeri, ændret anvendelse, tilbygninger, renovering og udskiftning. Fx Opfyldelsen af de nye krav til isolering skal kunne dokumenteres ve at der udarbejdes energirammeberegninger for husets samlede energiforbrug. Kravene er i mange tilfælde. Hvornår skal der efterisoleres? Ved mindre projekter – “enkeltforanstaltninger“ œ er der kun krav om efter- isolering af den del af klimaskærmen, der er omfattet af ændringen.

Klik her, hvis du vil direkte videre til BR15. Det vil sige, at hvis der f. Hvis der er tale om renovering af en hel tagetage, hvor beklædningen af lofter, skrålofter og skunkvægge nedtages, udløser det krav om at gennemføre rentable . Renovering af bolig og tag. Normalt vil en isoleringstykkelse på 3mm være tilstrækkeligt. Er du mester i persondata? Har du også noget, der skal bygges væk?

Ved udskiftning af vinduer må energitilskuddet gennem . Find mere materiale om energirenovering på byggeriogenergi.

Hej, Jeg skal have skiftet tag på mit hus i løbet af sommeren. Huset på 1mhar loft til kip med 1mm isolering.