Kvalitetsdokument bkr

Dokumentet avser (ange antal) våtrum. Bilaga A ( original) och monteringsanvisning till Beställare. Kopia och monteringsanvisning till. För att BBV skall gälla måste reglerna avtalas mellan beställare och behörig entreprenör.

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) är ett frivilligt regelsystem.

Genom BBV blir dock kravet på arbetets utförande högre. Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv. Behöver du tips och råd!

Det är BKR som är ansvarig utgivare av och hanterar den svenska marknadens regelverk, information och utbildning när det gäller tätskikt, kakel och klinker i. Kakelbranschens dåvarande branschorganisation Plattsättningsentreprenörers . Boverkets byggregler BBR, uppstod behov av branschregler, bland annat för golv- och väggkonstruktioner i våtrum. PER:s branschregler för vattentäta keramiska. Företagen är även medlemmar i PER.

Detta är en mycket vanlig fråga och det finns många självutnämnda experter som tror sig veta vad som gäller. Här är facit: Om det inte står något om . Weber Monteringsanvisning för aktuella tätskikt. Ett behörigt företag har genomgått BKR :s kurser för plattsättare och arbetsledare och har därigenom fått utbildning i hur man arbetar enligt dessa branschregler.

Försäkringsbolagen har blivit allt hårdare med att ett kvalitetsdokument kan uppvisas i skadereglerings sammanhang. Kvalitetsintyg från Säker Vatten rev. Vi har jobbat i ett år med att uppdatera branschreglerna . Vad innebär behörigheten? Alltid kvalitetsdokument för godkänt badrum.

Kostnadsfri offert ​​och hembesök. Rabatter på kakel, klinker och inredning via våra samarbetspartners. Vi renoverar ca 80st badrum per år. Inget rum har under den sista tiden utvecklats så mycket som badrummet, både vad det . I GVKs kvalitetsdokument för förkontroll säkerställer det GVK-auktoriserade företaget att våtutrymmet har rätt fall mot golvbrunn.

Nivåskillnad mellan golvbrunn och dörröppning. I utrymmen med golvavlopp ska de delar av golvet och dess vattentäta skikt som regelbundet utsätts för vatten luta mot avloppet.