Kvalitetsdokument säker vatten

Utan kvalitetsdokument är det ingen som vet vad som finns eller inte finns bakom kaklet. För den slutsatsen står Plus i Sveriges Television. Anlita ett auktoriserat . Säker Vatteninstallation. Efter arbetets slutförande skall arbetsledare underteckna dokumentet i två .

Isåfall, bör man begära om det före arbetet startar eller något som bör ses som självklarhet? Av det behöriga plattsättarföretaget ska man efter avslutat arbete få ett kvalitetsdokument , bilaga till branschreglerna, samt en kopia på monteringsanvisningen för tätsskiktssystemet som använts. GVKs branschregler för tätskikt i våtrum utgör grunden till problemfria och vattensäkra våtrum.

Efter slutfört arbete erhåller ni ett kvalitetsdokument för våtrum och säker vatten. Reglerna är det juridiska fundamentet som. Detta dokument säkerställer att ni har en garanti för utfört arbete som gäller i år.

Se till att alltid erhålla detta dokument efter en badrumsrenovering.

När elinstallation behöver förändras, utförs de alltid av behörig elektriker. Utförda arbeten kontrolleras genom egenkontroll och dokumenteras i kvalitetsdokumentet , Branschreglernas bilaga A. Dokumentet ska överlämnas till beställaren efter samtliga . Risken för vattenskador om man slarvar eller tar genvägar är stor, och försäkringsbolagen har höga krav på hur arbetet skall vara utfört. Vi har kreditvärdering enligt AAA. Ett exempel: I regel måste även. Du måste lämna in ett kvalitetsdokument på utfört arbete.

Nedan en bild på hur det kan se ut. Om skyddsröret saknas eller är kapat i liv med väggkonstruktionen ska tätskiktsarbeten inte utföras förrän detta är åtgärdat av ansva-. Hantverkaren får dock inte använda sig av branschorganisationernas kvalitetsdokument utan att vara ansluten själv.

Renovera: Ta hjälp av ett proffs . Enligt gällande branschregler skall egenkontrollen ( kvalitetsdokument ) fyllas i och lämnas till kunden. På vägg ska tätskiktet avslutas max mm. Kvalitetsdokument enligt reglerna, skall utfärdas av behörig entreprenör och överlämnas till beställare . Arbetet måste vara fackmannamässigt utfört av behörig entreprenör.

Kopia av kvalitetsdokument och monteringsanvisning för det. Tätskikt i skivkonstruktion och träbjälklag 13. Tätning av rörgenomföring.