Lufting tak isolasjon

Skal snart isolere kaldloftet mitt. Jeg kommer trolig å bruke 30cm Rockwool i taket. Jeg ser det står overalt at det bør være 5cm lufting mellom isolasjon og tak.

Jeg hadde en ingeniør her samt en annen som har jobbet i bransjen i mange år som sa det var . Det vil alltid bli en viss smelting på ett slikt kompakt tak. Takkonstruksjon med forenklet undertak som er vindtett, vannavvisende og samtidig diffusjonsåpent.

I og med at produktet er diffusjonsåpent er det ikke nødvendig med eget luftesjikt siden all lufting skjer mellom undertaket og tekking av stein, eller plater. Dimensjonen på sløyfer og lekter må økes, som regel til mm for å . Slik etterisolerer du tak innvendig og utvendig på loft. For å sikre lufting under taktro er det vanlig å fore ned med mm lekter inntil og oppunder taktro på sperren eller takstolen. På disse lektene festes et vindsperresjikt av duk eller plater, som klemmes med tynne . Hvis den gamle isolasjonen er skadet, tråkket sammen eller ikke ligger tett i fakket, bør den skiftes ut med ny isolasjon. Neste lag rulles på tvers av.

Loftet skal ha lufting langs veggen (raftet) eller i gavlveggene . Flate tak har oftest sluk inne på flaten og innvendig nedløp.

Kalde tak – skråtak– har utvendig nedløp og må derfor ha lufting under tekkingen for at snø på taket ikke skal smelte, renne ned til raften og fryse til is. Kalde tak kan ha isolasjonen i takplanet mellom sperrene, eller en kan isolere i golvplanet, . Fordi diffusjonsåpent undertak er tett for inntregning av nedbør og vind utenfra samtidig som den slipper ut dampen innenfra, er det ikke nødvendig å etablere lufting mellom selve undertaket og isolasjonen. Det betyr at dersom du skal tekke et isolert skråtak, kan du isolere helt opp mot undersiden av . Dette er lufting under undertak og lufting ved bruk av kombinert undertak og vindsperre.

Det er tak med bruk av kombinert undertak og vindsperre som er undersøkt i dette prosjektet. Sperretak med lufting og isolering : Utvendig etterisolering. Denne metoden er aktuell hvis du skal skifte taktekkingen. Du bør beskytte taket mot nedbør i byggetiden.

Ved å lekte ut på taket sørger du for lufting , og dette gjør at du kan isolere helt opptil taktro på undersiden. Når du bruker kombinert undertak og vindsperre, er det svært viktig at du monterer dampsperren korrekt. Hvis avstanden mellom sperrene er for stor, etablerer du separate spikerslag for å feste himling. Konstruksjonsprinsipp side.

Undertak og vindsperre side. Isolasjonsmateriale side. Loftskonstruksjon med betongtakstein, asfalt takbelegg, taktro, min 1mm isolasjon , gipsplatehimling med mm ekstra. Det kan være fristende å fylle alle hulrom med isolasjon i slike takkonstruksjoner.

Lufting lukket 2): dB.

SINTEF Byggforsk advarer sterkt mot dette. Da endres hele takkonstruksjonen fra å være et luftet tretak til å bli et kompakt (uluftet), isolert tretak. Alle trematerialene i taket ligger innbygget mellom en diffusjonstett dampsperre . Kondens et marginalt problem. Kritiske detaljer: ▫ Undertak.

Effektiv lufting krever at uteluft strømmer gjennom en luftspalte eller et kaldt loft utvendig for varmeisolasjonen. Tre og andre råteutsatte materialer må aldri stenges inne mellom to damptette . Pro, Pro Super og Pro Xtra er alle diffusjonsåpne undertak som er vanntette, vindtette og dampåpne. Undertakene fungerer som kombinert undertak og vindsperre og skal monteres slik at de danner både et luft- og regntett sjikt. Det skal dermed ikke etableres lufting mellom isolasjon og undertak – all lufting skal skje mellom . Da må ofte taket isoleres og det må lages lufting. Ikke bare for å unngå isdannelser, men også for at fukt skal kunne tørke ut i takkonstruksjonen.

Tradisjonelt er dette blitt løst med det som kalles kalde loft. Da stiger den varme luften opp . Dette bladet beskriver prinsipper for oppbygning og detaljløsninger for isolerte skrå tretak med utvendig nedløp og lufting mellom vindsperre og undertak , se fig. Bladet tar utgangspunkt i sperretak , men prinsippene kan også brukes for åstak. I bladet er luft- og damptetting, varmeisolering og lufting behandlet. Opplektet tekning gir krysslufting.

Med mm høye sløyfer blir det vanligvis tilstrekkelig lufting. Taket i dette eksemplet hadde ikke isolasjon fra før. Det var derfor godt egnet for innblåsing. Forutsetningen var imidlertid at man var nødt til å legge et nytt dampåpent undertak.

Taktekkingen ble først fjernet.