Måling og vurdering af indeklimaet

Eksempler på målinger der foretages af Teknologisk Institut, Byggeri er: Måling af koncentrationen af CO formaldehy organiske dampe, vurdering af lugt og skimmelsvampe, samt måling af luftstrømme, luftskifte og træk. Måling og vurdering af indeklimaet – en håndbog for arbejdsmiljøorganisationen og bedriftssundhedstjenesten. En håndbog for sikkerhedsorganisationen og bedriftssundhedstjenesten. Eksempel på tids- zariation af indekli- muct. Normalt er det ikke nødvendigt med tekniske målinger for at vurdere luftkvaliteten på arbejdspladsen.

Den enkeltes egen oplevelse af luftkvaliteten er ofte tilstrækkelig til at afgøre, om der er problemer og behov for forbedringer.

Luftkvaliteten er ofte vanskelig at måle med tekniske instrumenter. Som regel vurderes kvaliteten . Publikation: Forskning › Bog. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi).

Smiley, der fortæller beboere om deres indeklima på baggrund af målinger af sensorer, får folk til at lufte mere ud og forhindre skimmelsvamp, viser. Anvisningen kan bruges ved målinger i boliger, undervisningslokaler, kontorer samt bygninger med let industri. I anvisningen er der taget hensyn til, at resultaterne af målingerne skal kunne anvendes til en vurdering efter de kriterier. Er indeklimaet i din bolig godt?

Her kan du læse om, hvordan du tjekker indeklimaet for problemer med fugt, skimmelsvamp og radon.

Det anbefales at måle i fyringssæsonen, da man om sommeren lufter mere ud og derved får et urealistisk lavt indhold af radon. Hvis indholdet af radon i boligen viser sig . Den kan bruges i alle bygninger fra færdigt nybyggeri til eksisterende byggerier. Standarden kan samtidig danne grundlag for krav til indeklimaet , fx ved udbud. Ordningen giver en samlet vurdering af.

For korrekte analyseresultater er parametre som neddeling af absorbentmaterialet, ekstraheringsvæske, ekstraheringsmetode og congener, der måles på vigtige for at kunne vurdere resultaterne i forhold til myndighedernes aktionsværdier. Prøvetagningen følger ”Vejledning for måling af PCB i indeklimaet ” fra EBST. Ved gennemførelse af indeklimavurderinger bør der altid bør være en tæt kontakt til kunden og den medarbejder fra 5A der udfører undersøgelse og vurdering. Derfor er det ofte nødvendigt både at undersøge indeklimaet til bunds bl. Deltageren kan måle det af ventilationsanlæg frembragte lydniveau.

Måling af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet for visionen: Sygdomme eller alvorlige. NAK er udpeget som baggrund for vurdering af indeklimaforhold. Arbejdet har taget udgangspunkt . Besøgene bekræfter i stort .