Marevan indlægsseddel

Indlægssedler for Marevan. Informationen er identisk med den tekst, du kan finde i indlægssedlen på medicinæsken eller medicinglasset, den er blot gjort mere læsevenlig på indlægssedler. Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder.

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. Du kan få brug for at læse den igen. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for . Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

Den indeholder vigtige informationer. For at opnå den bedste virkning, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Revadol. De nye blodfortyndende middel Pradaxa med det virksomme stof dabigatran, virker lige så godt som Marevan , og kan i mange tilfælde bruges i stedet for Marevan ved atrieflimren. Spørg på apoteket, hvis der er mere, . Både den blodfortyndende medicin warfarin, som sælges som Marevan i Norge (samme navn i Danmark, red.), og en medicin mod hjertesvigt, som blandt andet sælges under navnene Spirix og Hexalacton, er farligere i virkeligheden, . Warfarin Orion må ikke erstatte Marevan og Waran side 5. Clozapin og indberetninger om dødsfald side 6. Influenzavaccine og indberetninger om formodede bivirkninger side 13. De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger side 16.

Problemer ved samtidig brug. Warfarins virkning bliver for kraftig, hvis du samtidig tager ibuprofen. Oplever du andre bivirkninger, så indberet dem på Meld en bivirkning . Interaktionsoplysninger: Marevan.

Præparat: Marevan – Aktivt indholdsstof: warfarin. INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Husk Psyllium-frøskaller, hårde kapsler. HUSKer et naturlægemiddel. Hvis du ikke får det bedre i løbet af 2-dage, eller hvis du får det værre, skal du kontakte din læge.

Blodfortyndende medicin skal tages som lægen anbefaler for at virke ordentligt, men hvad sker der, hvis du glemmer det? Ved at læse indlægssedlerne i medicinpakningen kan man få et godt indtryk af de mange bivirkninger, et lægemiddel kan have, selvom de ikke alle er. Denne cyklus hæmmes af den antikoagulerende (”blodfortyndende”) medicin warfarin ( Marevan R).

Hvordan virker K2-vitamin? K-vitamin er nødvendigt for blodets koagulation. Det sker ved enzymreaktioner, blandt andet gamma- carboxylering af koagulationsfaktorer, der så kan binde calcium. Allergisk reaktion (udslet, hudkløe, varmefornemmelse). Nimoral kan i nogle enkelte tilfælde føre til en Antabus-ligende reaktion ved indtagelse af alkohol.

Hvis patienten får blodfortyndende medicin ( Marevan eller Marcoumar), skal man være opmærksom på, at virkningen af dette forstærkes. Rygning kan nedsætte effekten . Læs hvilke bivirkninger eller fordele fiskeolie og Omega har på dit helbred. Vi kommer omkring alle virkningerne af olien, samt nogle af ulemperne.