Mycoteam sopp

Her finner du Mycoteams bilder av sopp og insekter, mikroskopi, skadeeksempler, skadeutbedring, fuktmåling, prøvetaking og laboratoriet. Du er velkommen til å benytte våre bilder, hvis du referer til Mycoteam som kilde. Ved bruk på internett, skal kildehenvisningen linkes til mycoteam. For å gjøre det enklere å avsløre fukt og mugg, har Mycoteam utviklet en test-tape som alle kan bruke for å sjekke inneklimaet. Har du mistanke om at det muggvekst i huset, bør du finne ut om det stemmer.

Kolbjørn Mohn Jenssen, daglig leder i Mycoteam , vet hvordan du kan sjekke om du har kondens-, fukt- eller muggskader hjemme.

Han skiller mellom vinter og sommer. Har du et litt eldre hus bør du blant annet sjekke ytterhjørnene på soverommet bak møbler og skap om vinteren. De siste årene har funkisinspirerte boliger vært rådende i moderne arkitektur. Boliger bygges som tette bokser med flate tak. Samtidig har vi fått et våtere klima over store deler av landet.

Denne kombinasjonen gir supre forhold for soppen vedmusling, forteller Johan Mattson i rådgivningsfirmaet Mycoteam. Akseptabel fukttilstand mot soppangrep i ulike typer materialer og konstruksjoner. Vi gir nøytrale råd uten økonomiske interesser i sanering.

Mycoteam tilbyr inspeksjoner og årlige sikringsavtaler for alle typer bygninger. Fuktig sommer gir hussopp. Det er ikke bare i skogen soppen trives med våte somre. Av alle sopparter som kan finnes innendørs, er ekte hussopp den mest fryktede.

Det skyldes at soppen kan gjøre stor skade på bygninger i løpet av kort tid. Svertesopp er en betegnelse på sopp som danner blå til svarte misfarginger på treverk eller øvrige overflater, for eksempel maling eller beis. Den er i seg selv ikke skadelig for treverket.

Noen av svertesoppene tilhører muggsoppene og kan være årsak til dårlig innemiljø. Oppdager du svertesopp inne i huset eller . Mycoteam er et rådgivende konsulentfirma som arbeider innenfor fagfeltet bygningsskader ( inneklima, muggsopp, råtesopp, vannskader, fukt og insekter). Se kredittverdighet Se kredittverdighet.

Mange boligkjøp ender i konflikt, men skadene og manglene dreier seg om mer enn kroner og øre. For boligkjøperne føles det som å havne i en felle. Ved å fyre og bruke huset holdt man soppen i sjakk uten å være klar over det.

God fyr i ovnen sørget for trekk og tørrere forhold. Undervisningsbygg er fra før i gang med å rehabilitere tak og fasader, men har nå hyret inn konsulentfirmaet Mycoteam , som jobber med sopp -, råte— og fuktskader. Biolog Tage Rolén forklarer at de har oppdaget muggsopp bak panel i flere rom, men at dette ikke nødvendigvis påvirker luften.

En rapport fra Mycoteam , et firma som jobber med fukt og sopp , viste at huset var så infisert av muggsopp at det ikke var mulig å bo der. Verst er det for allergikere og små barn, sier seniorrådgiver Ingeborg Bjorvand Engh i Mycoteam. Den vanligste metoden for å unngå råte er konstruktiv trebeskyttelse. Man kan også se de røde soppsporene over soppen. Sopp er normalt ikke aktiv under.

Dette er ofte første signal på ekte hussopp – rødt støv.