Oppbevaring av våpen hjemme

Privat oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. En sentral endring er at krav til oppbevaring i FG-godkjent sikkerhetsskap gjelder fra første våpen. Våpentyper og vital del. Alle registreringspliktige våpen samt uregistrerte hagler, eller vital del av våpenet, skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap.

Krav til forankring av sikkerhetsskap i private hjem.

Har du våpen , men ikke våpenskap, bryter du fra i dag av loven. Vi har hjemmel til å gå inn i private hjem og sjekke om de har alt i orden. Og det kan det nok hende vi vil gjøre. Jeg har fått spørsmål om hvordan man best oppbevarer ammunisjon hjemme.

For det aller første er det lover og regler som må følges, og innledningsvis påpekes det at man først og fremst må ha tillatelse til å eie eller oppbevare våpen før man kan oppbevare ammunisjon. Først ser vi litt på det å eie et . Tror det beste i slike tilfeller er å snakke med sitt lokale politikontor for å være helt sikker. For min del gikk det helt fint å oppbevare våpen i et godkjent våpenrom hos min far.

Spørsmål om oppbevaring av våpen – Rifle indlæg 9. Lover og regler indlæg 26. Kan jeg oppbevare våpenet mitt i våpenskapet til faren min? Jeg har tenkt å kjøpe en hagle for å dra på jakt nå til høsten. I våpenloven står det at man må ha våpenskap fra første våpen.

Forskriften medfører strengere regler for sikring av våpen og ammunisjon. Det er pålagt våpeneierne å gjennomføre dette innen 1. Men (tror jeg) uansett hva slags regler og forskrifter som finnes så v. Dette stykket skal demonteres fra våpenet, og holdes . Samfunnet for øvrig opplever en stadig innskjerping av krav til våpenoppbevaring , noe som bidrar til at Heimevernets lagringsmetode er revidert. Alle som eier eller lovlig låner våpen av skytterlag eller privatperson plikter å oppbevare våpen eller vital del i FG-godkjent sikkerhetsskap.

Det er også utfordrende å overholde rekvitteringsfristene for alle våpnene med individuelle datoer. Nå kan du sitte hjemme i sofakroken samtidig som du får kompetanse som skyteleder! Nye skjerpede regler for våpenoppbevaring berører jegere og sportsskyttere.

Mange av landets jegere . En god del hevder de er redde for de mange våpen rundt om i private hjem. Spesielt at våpnene skal komme på avveier er bekymringsfullt.

Hvorvidt stjålne våpen blir, eller ikke blir, benyttet kriminelt, er en helt annen sak. Det samme om dette er jakt eller sportsvåpen. Frykten er nok høyst reell uansett. Det må være tungtveiende grunner til at du for en periode ikke kan ha våpenet ditt hjemme. Namsmannen mener også at det slurves en del med hvor folk plasserer våpenskapet.

Det er ikke lov å oppbevare våpen i våpenskap som står i en frittstående garasje, med mindre bygget har alarm og denne er . Norske myndigheter kan bøtelegge deg for langt mer enn fartsovertredelser og ulovlig oppbevaring av våpen , og du har selv ansvar for å kjenne til gjeldende lover og regler. Dermed fikk han en bot på 8. En mann i slutten av førtiårene mister flere våpen , etter at politiet fant dem uforsvarlig sikret i huset hans. Skytevåpen eller en vital våpendel , samt ammunisjon, skal oppbevares forsvarlig nedlåst. Hjemmebesøksparagrafen.

I kronologisk rekkefølge presenteres: Forord. Kommentar av Per Bekkedahl. Anken til Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen.

NV har, helt siden forslaget om politiets rett til å kontrollere privates oppbevaring av våpen. Hvor skal han ellers legge det? Når du blir pålagt av forsvaret å oppbevare våpen hjemme , trenger du ikke våpenskap.

Latex: Legg skylden på forsvaret, si at du fikk beskjed om at tennstempelet var nok å fjerne.