Reformasjonen konsekvenser

Blant de viktigste økonomiske og maktpolitiske virkninger er oppløsningen av klostrene og inndragning av deres gods, inndragning av annet kirkegods, utskiftningen av de katolske biskopene med danske, . Med reformasjonen ble mennesket imidlertid fritatt for forpliktelsen til å gjøre gode gjerninger – fordi Jesus allerede hadde sonet menneskets synder – og var dermed fri til å kunne forfølge sin. Dette var i kontrast mot det kirken praktiserte på den tid. Denne nye holdningen til døden og det hinsidige fikk tydelige konsekvenser for begravelsesritualet, og også for måten man mintes de døde på. Historieoppgave om reformasjonen av kirken, som kort tar for seg årsaker for og konsekvenser av hendelsen.

Oppgaven kommer blant annet inn på kirken og Mar.

Den hadde sitt opphav i renessansen og humanismens idealer om å gå tilbake til de gamle kirketekstene og . I Norge var folket fortsatt katolsk da reformasjonen ble tvangsinnført ovenfra og utenfra. Hva ble konsekvensene på kort og lang sikt? Men når Luthers kritikk av kirken skulle få så umiddelbare konsekvenser , skyldtes det ikke minst at han ville gi de verdslige fyrstene myndighet over . Reformasjonen førte til endringer på mange nivå.

Det vanlige og verdslige liv ble mer selvstendig, og kongen fikk mer makt på bekostning av kirken. Vi har invitert professor i . Jean Calvin og Kalvinismen Keiser Karl 5.

Demme opp for reformasjonen. Konsekvenser av reformasjonen. Jesutittordenen Religiøse opplæringen ble bedre. Klarte ikke å knuse reformasjonen.

Ved lesing av artikkelen sitter man igjen med det inntrykket at reformasjonen og Luthers virke bare var positivt for de protestantiske samfunnene. Det er en sannhet med modifikasjoner. Den danske Luther-eksperten Jens André Herbener(JAH) er i hvert fall uenig med Kjølsvik. I begge riker var reformasjonen en konsekvens av Christian 3. I reformasjonstiden oppstod den evangelisk-lutherske, den reformerte, den anglikanske kirke, døperbevegelsen (anabaptister) og den unitariske ( antitrinitarier) kirke.

En konsekvens var likevel et klima for tvil på autoritetene også i andre spørsmål, . I år er det 5år siden reformasjonen begynte. Den spredte seg svært raskt. For de lutherske reformatorene mente slett ikke å splitte kirken. Han fikk følge av andre reformatorer og de påvirket både sin samtid og . Bannbullens konsekvenser. I århundrer hadde bannstrålene.

Luther var ikke blind for den.

Det var en fryktelig krisetid for reformasjonen. Alt tydet på at alle ville fly Luther som pesten, at han ville bli tvunget til å gi etter, eller at han ville bli utstøtt, isolert og drept, og at reformasjonen ville dø ut. I dette kapitlet skal vi lære om hvordan reformasjonen ble innført i Danmark- Norge, om pietismen, om konventikkelplakaten, om innføringen av konfirmasjon og folkeskole i Norge og om.

Hvordan fikk kong Kristian 3. Foredrag og bildevisning ved Kirsten Stabel, NTNU. Martin Luther konsekvenser for kristendommens utvikling i Norge?