Regler for altaner

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at justere retningslinjer for Altaner og Tagterrasser på baggrund af en evaluering af retningslinjerne. Konkret justeres altanretningslinjerne, så man fremover som udgangspunkt kan få tilladelse til altaner i stueetagen – også på ejendomme, hvor friarealet er mindre end kommuneplanen . Vejledende standardstørrelser skal sikre gennemskuelige regler og sikre den fornødne afvejning mellem hensynet til de københavnere, der ønsker sig en altan , og beboere i de underliggende lejligheder, der vil få forringet dagslys. Vi bruger cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer.

Acceptér Jeg vil vide mere. I skal være opmærksomme på, at der er en hel række regler på området. Dem skal I kende, men vi kan rådgive jer, og vi tager os af selve ansøgningsprocessen og kommunekontakten. Her kan I læse mere om reglerne og . Hvad må man egentlig bruge sin altan til?

Den slags er der regler for, og dem kan der være store variationer i. I bygningsreglement er der bl.

Indbliksgener ( BRkapitel ): Vinduer, altaner og lign. Må du grille på din altan ? Klare-regler-for-nye-altaner. Ganske få kvadratmeter kan give en lejlighed et løft, når de giver direkte adgang til lidt udeliv. Derfor har mange aarhusianere en altan højt på ønskesedlen, og flere har allerede fået ønsket opfyldt. I øjeblikket søger mange om byggetilladelse til altaner , og vi kan sagtens se, at de kan være et plus for . En altan kan både bidrage til et bedre byliv og øge kvaliteten for den enkelte bolig, men den kan også være en ulempe for.

Når der opsættes nye altaner på en eksisterende ejendom, er det væsentligt, at det gøres hensynsfuldt i forhold til. Bygninger, der er fredet, er omfattet af særlige regler i lov. I vurderingen vil altid indgå hensynet til bygningernes arkitektur og beliggenhe og mulige gener for naboer ved skygge og indblik. Retningslinjernes primære sigte er opsætning af altaner mod gårdsiden, da ejendommene på . Facaderne fik en klar vandret orientering med store vindueshuller.

Det store stil- ikon var hjørnevinduet. Der har været stor forskel på om man kunne få en altan , afhængig af hvem der var sagsbehandler af ens ansøgning. En lejlighed til højre i en opgang kunne godt få godkendt en altan , mens lejligheden til venstre fik afslag.

Det oplevede Louise Wallin, da hun for to år siden søgte om at få altan på sin . I september var der godt nyt for altanlystne københavnere. En enig borgerrepræsentation vedtog nemlig nye retningslinjer, der skulle gøre det lettere at få altan i København og sætte en stopper for det altan -lotteri, der hidtil har udspillet sig i kommunen. Her kunne tredje til højre få ja til sin ansøgning, mens . København Kommune er, efter det seneste udspil for retningslinjer for opsætning af altaner og tagterrasser, kommet med et nyt. Et ønske om mere lys og luft i København, har krævet nye og mindre stringente regler på området. Argumenterne for flere altaner i København, er, at de vil styrke byens egenart og.

Interessen for altaner er større end nogensinde. Ved opsætning af altaner vurderes det fremsendte projekt ud fra en helhedsvurdering. Det kræver en ansøgning at etablere altaner eller tagterrasse på etageejendomme.

Det ansøgte vurderes i forhold til gældende lokalplan og ejendommens bevaringsværdi samt en helhedsvurdering af indbliksgener på. For at imødekomme politikernes ønske om mere overskuelige regler anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen, at der indføres standarddybder og -længder på altaner i København. Dermed vil det ikke længere være den meget omdiskuterede lysberegner, der bruges i sagsbehandlingen.

Der findes på nuværende tidspunkt ingen regler eller lovmæssige krav om hvor mange beboere, der skal ønske opsætning af altan , for at det giver foreningen tilladelse. Når du skal søge godkendelse til at opsætte altaner jeres andelsbolig- eller ejerboligforening, skal du starte med at få undersøgt, om ejendomme kan . Har man nogle spørgsmål, bedes I rette henvendelse til bestyrelsen eller altanudvalget. Hvad er reglerne på jeres altaner , og hvad er din holdning til, hvad man må og ikke må på altanerne? Sådan spurgte Boligen blandt venner, bekendte og kolleger. Altaner ophængt fri af facaden betragtes normalt som en byggeteknisk hensigtsmæssig løsning med gode muligheder for vandafledning af slagregn.

Der er dog konstateret fugtproblemer, fx fordi der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til faldforhold og afvisning af van der rammer bærebeslag. I erfaringsbladet omtales .