Rettigheter som leietaker

Depositum er et pengebeløp som leietaker etter avtale med utleier, stiller som sikkerhet for skyldig husleie og andre krav som kan oppstå etter leieavtalen. Utleieren har ikke lov til å kreve mer enn et beløp som tilsvarer seks månedsleier. Typiske grunner for dette kan vere oppussing, men også i konflikter der huseier ønsker å få kontakt med leietaker , skjer det at han låser seg inn i leiligheten uten forvarsel. Husleieloven inneholder et forbud mot diskriminering i husleieforhold.

Partene (utleier og leietaker) står fritt til å avtale størrelsen på husleien ved inngåelse av avtalen. Når leieavtalen er inngått, kan imidlertid ikke leien endres med mer enn . Det er mange som eier bolig eller leilighet som de leier ut. Det er greie inntekter å tjene fordi etterspørselen etter et leieobjekt er relativt stor i Norge. Ikke alle leieforhold løper som planlagt, hverken for leietaker eller for utleier.

Loven er i stor grad et vern for leietaker , da de er å . Som leietaker har du både rettigheter og plikter. Til tross for at dette tipset virker innlysende, hender det at leietakere ikke ser boligen før de flytter inn. Leiekontrakten skal være underskrevet av begge parter, og både utleier og leietaker bør ha hvert sitt eksemplar av kontrakten. Her er en oversikt over reglene som regulerer forholdet mellom leietaker og utleier. Ett moment som det kan være fornuftig å ta med i kontrakten er vedlikehold og oppussing.

Hva kan du som leietaker gjøre, hva må du gjøre og hvilke rettigheter og krav gjelder for utleier. Et slikt punkt er viktig blant annet fordi du som leietaker har en vedlikeholdsplikt. Det vi imidlertid opplever er at mange . SVAR: Hei Det høres ut som om utleieren din har skiftet brukernavn og passordet på nettet, ja. Men uansett om utleier har gjort dette eller ikke, plikter han etter kontrakten å forsyne din leilighet med. Når det gjelder prisavslag, vil leietaker ved en delvis brannskade kunne kreve en reduksjon i leien tilsvarende leieobjektets reduserte verdi frem til utbedring har skjedd.

Blir boligen derimot totalskadet, vil ikke utleiers ytelse eksistere lenger. Hvilke rettigheter har man som leietaker dersom man bor i en lelighet med feil på bad som vil ta tid å rette opp? Har jeg rett til å kreve noe i forhold til muligheter til bruk av toalett og dusj mens oppussingsarbeidet foregår?

Avtalen vil regulere partenes rettigheter og plikter, og ved en eventuell senere tvist vil det da være klarere hva som faktisk er avtalt. Når konflikten er et faktum er det. Depositumet er en sikkerhet for utleier, og skal brukes til å dekke manglende husleie eller der leietaker ødelegger noe i leiligheten. Vi leier et hus og har skrevet kontrakt for mnd.

Nå har vi oppdaget ubudne gjester, mus, i huset. Mitt inntrykk er at hverken utleiere eller leietakere er bevisste nok på sine rettigheter og plikter. Og altfor mange glemmer å gjøre ting skriftlig, sier han til klikk. Han anbefaler på det sterkeste å ha en skriftlig kontrakt, men også å lage en innflyttingsprotokoll når du overtar en bolig, med mange bilder av . Det første du som leietaker bør gjøre, er å ta kontakt med huseier og be vedkommende komme å se på problemet.

Mye vil kunne bli løst ved at du raskt tar kontakt med huseier og gir ham anledning til å finne en løsning sammen med deg. Kanskje kan enkle tiltak avhjelpe problemet. Oppdager du mugg eller sopp i boligen du leier, har du klare rettigheter. Utleier plikter nemlig å stille en mangelfri bolig til disposisjon i hele leieperioden. En bolig som har et usunt inneklima vil, med mindre det skyldes leietaker selv, normalt måtte karakteriseres som mangelfull.

Oppsigelse av leieforhold er, under visse forutsetninger, mulig for både leier og utleier. Dette plikter utleier å . Har man som leietaker eller utleier skrevet under en tidsbestemt eller tidsubestemt leieavtale, kan denne sies opp dersom dette er spesifisert i leieavtalen. En tidsbestemt avtale kan også sies opp fra leietakers side, . Grunnen til at det oppstår konflikt mellom utleier og leietaker skyldes gjerne manglende kunnskap på begge sider når det gjelder hvilke rettigheter hver part innehar, sier Bergaard. Jeg har noen spm rundt mine rettigheter som leietaker. Vi har nå bodd her i over år og det er fortsatt ikke klart utenfor leiligheten.

Det er arbeidere her vær dag og av å til tidlig i helgene med . Meld deg på vårt nyhetsbrev. Hei Det har vært lekkasje fra taket der jeg bor slik at de må rive ned taket. Jeg lurer på hva slags rettigheter jeg har når jeg midlertidig ikke kan.