Sørenga boligprosjekt

Byggestart elektro: Byggstart elektro. Med sjø på tre kanter, arkitektur som sikrer maksimalt med lys og sol til leilighetene. Når Bjørvika er ferdig utbygget vil den nye bydelen romme 5. Dette er et videresalg av tidligere inngått kjøpekontrakt av bolig under oppføring. Kjøper bes gjort seg kjent med kjøpekontrakten og prospektet før budgivning.

Bli medlem i dag for muligheten til å sikre deg en bolig i dette boligprosjektet.

I dag legges den dyreste boligen ut for salg. Veidekke utvikler nye rekkehus og leiligheter. Registrer din interesse nå. Hensikten er å identifisere læringspunkter som byutviklere kan ta med seg videre i utvikling av boligprosjekter som bidrar til byliv.

Vurderer du å kjøpe en helt ny bolig ? Her blir du fulgt gjennom hele prosessen og kan du lese alt om nybygg i Oslo. DNB Eiendom Nybygg bistår utbyggere gjennom hele prosessen, fra ideen om et nytt boligprosjekt blir til og frem til den siste boligen er solgt og oppgjøret er på. Sørengas dyreste bolig skal selges.

Det første byggetrinnet består av 1boliger, og ligger i bygget til venstre på tegningen. FOTO: Blår (Illustrasjon). Nå starter byggingen av det første boligkvartalet ut mot Bispevika, på utsiden av Barcode og . Oslo S Utvikling er igang med salg og utbygging av 1. Dette for å sikre at all utvendig solskjerming blir likt for alle og tilpasset bygget.

Hver enkelt boligkjøper fikk tilbudt dette i . På STENI Vision ble det trykket historiske sjøkart over Oslofjorden. På avstand er det et vakkert fargespill, . Området får en helt krem beliggenhet, men kan likevel være et alternativ for folk med normal tykkelse på lommeboka. Liv Hansteen er leder for DnB Nor Eiendoms avdeling for nye boligprosjekter i Oslo . På grunn av støyrestriksjoner vil spuntingen foregå på hverdager fra klokka til 1 men med et opphold midt på dagen.

Nederst til høyre ser man Oslo S, med Barcode-rekka foran. Andre er fremdeles i utvikling mellom Barcode og fjorden. Se våre prosjekter for salg i Bjørvika her: Eufemias Plass Vest, Eufemias Plass Syd og Dronninglunden.

Bo i Bjørvika Video – Bo i Bjørvika. Kvartalet er nedtrappet for å gi optimale solforhold for leiligheter og barnehage. Prosjektet har stort miljø- og energifokus og er . Dette blir en viktig milepæl for utviklingen av området.

Blant søkere ble det valgt ut kontorer med erfaring fra gjennomføring av større boligprosjekter med høy arkitektonisk kvalitet, samt høy kompetanse innen miljø. Entreprenørservice utførte grunnarbeider for et boligprosjekt bestående av 1leiligheter. Arbeidene omfattet boring og setting av 1stk stålkjernepeler, totalt ca.

Anleggsleder: Lasse Seierstad. Redaksjonen i Neste Helg har diskutert i lang ti hvorfor det ikke er mer populært å bygge ut takterrasser. Solplattinger og tilgang til fellesrom blir åpenbart mer attraktivt ettersom byen vokser. Realiteten er at mange nye tomannsboliger og rekkehus bygges nå med flatt tak og terrasse på toppen. Fjordbyen er ifølge Oslo kommune selv: et prosjekt hvor Oslo kommune skal frigjøre dagens arealer ut mot sjøen og benytte disse til fremtidsrettet byutvikling med bolig , rekreasjon og næring på en slik måte at byen åpnes mot fjorden.

En stor del av arealene som i dag benyttes til havnevirksomhet vil bli utviklet til andre. Over et år forsinket – Vi får håpe dette kan forhindre at flere kjøpere går i baret, sier Kristin . Carl Erik Krefting og Søylen Eiendom har kjøpt 6.