Sublimering definisjon

Ifølge psykoanalysen en ubevisst prosess der driftsenergi overføres fra et biologisk (seksuelt) mål til aktiviteter som er mer akseptable for samfunnet og individets moral, slik som å lage kunstverk eller arbeide med veldedighet. Denne prosessen blir kalt frysetørking, hvor for eksempel våte klær kan henges til tørk selv ved frysetemperatur for så å begynne å tørke. Arsenikk kan også sublimere ved høye temperaturer.

Begrebet har sin oprindelse i kemiens beskrivelse af fast stofs omdannelse til gasform. Uden for naturvidenskaben er sublimering dog først og fremmest et psykoanalytisk begreb, der vedrører seksualdriften og dennes afbøjning fra og afkald på tilfredsstillelse ved et seksualobjekt til fordel for en tilfredsstillelse, der opnås . Se også sublimering , psykologisk terminologi. Under normalt trykk (MPa) og så går de fleste kjemiske forbindelser og elementer i gjennom de tre . Her finner du betydninger av ordet Sublimere.

Sublimasjon er en faseovergang som skjer under trippelpunktet. Du kan også legge til en definisjon av Sublimere selv. Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk.

Leverer lavere oppstart og bilde kostnader, mer levende og høyere definisjon bilder og enklere i bruk enn tidligere løsninger. Systemet omfatter: SubliJet-HD sublimering blekk for Sawgrass SG800: Praktisk engangs kassetter med større gamut og høyere avkastning enn SubliJet-R blekk. Betydningen av sublimere : 1. Lær mer om engelsk ord: sublimation , inkludert definisjonen, synonymer, antonym, uttale.

Skrivere er en vanlig datamaskin ekstern enhet. Mange typer skrivere finnes på markedet , og en slik utskrift enhet er dye- sub skriver , som bruker sublimeringsteknologi. Sublimeringsutskrift gjøres ved hjelp av en prosess for å varme fargestoff og overføre den til et medium som papir eller plast. Johan Cullbergs definisjon.

Den energi som skapes i en frustrerende situasjon kan f. Dersom situasjonen er slik at dekning av dette behovet vil bli sett ned på, kan energien bli brukt til. Hvor finner vi de kjemiske stoffene? Stoff – i kjemien brukes ordet stoff om det kjemiske materialet en gjenstand består av.

En isbit: består av stoffet vann. En spiker: kan bestå av stoffet jern. Definisjon , stoff: alt som tar opp plass og har masse . Geological Survey (USGS) has identified parts of the water cycle: Vannlagring i havet. Fordampning Evapotranspirasjon Sublimering Vann lagres i atmosfæren.

Smeltevannsavrenning til vassdrag. Overflateavrenning Vannføring i elver. Og således kan det næsten blive sandt.

Reaktionsdannelse: Udviser holdninger, som er i diametral modsætning til de stærke tilbøjeligheder man har i sig. Sublimering : Primitive og socialt uacceptable drifter anvendes i en højere sags tjeneste. Eksempelvis kan seksualdriften anvendes i kunstnerisk udfoldelse, eller den .