Teknisk godkjenning sintef

Filmen forklarer hvorfor og hvordan. Godkjenningsdokumentets. Bli med til byggeplassen i Lørenskog! Vi kan bistå produsenter av byggevarer som ønsker CE-merking av sine produkter.

Se filmen som forklarer hva en miljøvurdering innebærer. Stikkord: byggematerialerinnemiljødrikkevann .

En teknisk godkjenning inkluderer dokumentasjon av alle relevante egenskaper for produktet. I tillegg angis hvordan produktet skal monteres og andre betingelser for bruk. Miljøegenskaper inkluderes . Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc. Natre UNO vinduer og vindusdører er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til Forskrift om omsetning og dokumentasjon av.

Minimum karakteristiske fastheter og elastisitetsmoduler for. Bøyefasthet på langs av platen på tvers av platen. Baderomspanel er et vanntett kledningssystem basert på kryssfinérplater belagt med høytrykkslaminat på framsiden og et sperrelaminat på baksiden.

SINTEF SINTEF Certification. Kryss-finérplatene har finérlag i henhold til. Høytrykkslaminat har en tykkelse på 85 . Her er vår tekniske godkjenning.

Den kan du laste ned herfra hvis du vil. Instituttet er en nøytral godkjenningsinstans og et teknisk kontrollorgan utpekt av Statens bygningstekniske etat (BE). Sintef Byggforsk bekrefter at produktet har de nødvendige egenskaper som kreves for at byggverket som produktet anvendes i kan oppfylle de . Byggverk skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid slik at avfallsmengder over byggverkets livsløp begrenses til et minimum.

Det skal velges produkter til byggverk som er egnet for ombruk og materialgjenvinning. Mapegum WPS membransystem benyttes som vanntett sjikt på gulv og vegger i bad og vaskerom i boliger, hoteller og rom med tilsvarende belastning. Membranen kan brukes på underlag av . Nordbohus sitt byggesystem med tilhørende sjekklister og styringssystem har produktdokumentasjon. Les også: Over 2bad . Detaljutførelse av modulkonstruksjonen er beskrevet i. Standard konstruksjonsdetaljer for PartAB prefabrikerte baderomsmoduler tilhørende. Denne samlingen av konstruksjons- detaljer utgjør en formell del av godkjenningen, . Vertikalsnitt av Jackon Ringmur type RSB, vist for elementhøyde 4mm (alle mål i mm).

For høyde 3mm er ikke nedre del av ytre EPS-vange skråskjært.

Thermomur Toppblokk med IsoCon aluminiumsbeslag. Blåseisolering – innblåsing av isolasjon i alle typer bygningskonstruksjoner. Vi blåseisolerer hos private, i borettslag eller i næringsbygg. Tabell på viser de viktigste material- og konstruk- sjonsdata. Material- og konstruksjonsdata.

Platene tilfredsstiller kravene til platetype HB. H i henhold til NS-EN 622-2. Huntonit Sutak Standard og Huntonit Sutak Plan.

August minirenseanlegg – p. Plan- og Bygningsloven og tilhørende Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet. Innehaver av godkjenningen .