Tellus 8 bok på nett

Animasjoner visualiserer naturfaglige fenomener, bildeserier og filmklipp trigger elevenes interesse for å forske selv og finne ut mer , og oppgaver med umiddelbar respons trener målene i læreplanen. Lærernettstedet inneholder også digitale utgaver av lærebøkene og lærerveiledningene (utskriftsmulighet). I lærebøkene kan du blant annet forstørre,. Tellus serien legger opp til trinnvis oppbygging av emnet teknologi og design. I første bok lærer elevene om kjente oppfinnere og materialene som omgår oss i hverdagen.

I neste bok følges dette opp med et eget kapittel om teknologi og design, med progresjon fra enkle aktiviteter til mer utfordrende prosesser. Læreverket består av lærebøker,. Bøkene og et utvalg av det. TELLUS lærebok tar utgangspunkt i elevenes hverdag og legger til rette for differensiering ved stor spennvidde i oppgavetyper og aktiviteter.

Boka er svært rikt illustrert og det er nær sammenheng mellom tekster og illustrasjoner. Enter Learner`s Book, Smartbok. Her kan elevene høre teksten i boka opplest. Har ordforklaringer og stikkordregister.

De har jeg kontakt med hos Gyldendal har ansvar for Smartbok og kommende apper til iOS og Androi og er ikke de samme som har ansvar for. Jeg håper vi kan få lov til å bruke noen følgende kapitler fra Tellus slik at elevene over en litt lengre periode kan ha læreboken direkte på nettbrettet. Se flere bøker fra Per Roar Ekeland.

Omtale fra Den Norske Bokdatabasen. Tellus (Innbundet) av forfatter Per Roar Ekeland. Lærerveiledningen følger læreboka kapittel for kapittel, og har oversikter der oppgaver og aktiviteter kategoriseres etter vanskelighetsgra grunnleggende ferdigheter og læringsstiler. Naturfagbok for ungdomsskolen. Ordforklaringer, ordliste og periodesystemet finnes bak i boka.

Lynkurs har eksempler og forklaringer på begreper som brøk, multiplikasjon, algebra og flere. Vi viser hvordan begrepene brukes og hvorfor det er viktig å kunne ulike begreper. I lynkursene treffer du også Karoline og Inger Christin som viser deg i videoene alt fra de ulike tall vi jobber med til hvordan løse en likning. Skole og leksehjelp: Hey ! Jeg hadde tentamen i dag i matte, og når jeg var ferdig så glemte jeg å pakke.

Det er prøve om kroppen, og jeg hvet ikke . Med denne siden ønsker vi å informere for å bidra til at lignende hendelser som 22. Velkommen til Noch Einmal sine nettsider! Her får du på mange forskjellige måter øve deg på det du har lært i tekst- og arbeidsboka.

Du vil finne oppgaver med variert vanskelighetsgra og du vil etter hver oppgave få tilbakemelding på om du har svart riktig. Kapittelinndelingen er den samme som i tekst- og arbeidsboka, . How long have you had time to read? Read online or download for free graded . Dette aktivitetsheftet inneholder de mest sentrale forsøkene fra Tellus valgt ut etter innspill fra ungdomsskolelærere.

Her finner du blant annet guider for ekskursjoner og prosjektarbeid og gode lenker til naturfagsider på nettet. Her testes grunnleggende ferdigheter – pluss, minus, gange, dele. Testen gjennomføres selvsagt .