Trehus konstruksjon

Hele sperrehøyden fylles med glassull. Ved store isolasjonstykkelser kan det med fordel isoleres i to lag slik at skjøter forskyves, og man har bedre . De fleste kjente verktøy beregnet for konstruksjon og maskinstyring (CAD-CAM), har krevd fordyrende. Trehus favner trehusbygging i hele sin bredde: planlegging, utførelse og teori.

Boka er et referanseverk for alle som er involvert i bygging av solide og energiøkonomiske trehus – fra studenter og håndverkere, til entreprenører, rådgivere og arkitekter.

Også selvbyggere og tiltakshavere vil ha nytte av boka. Som regel er konstruksjonen utført med papp på begge sider. Moderne hus settes opp med isolerte bindingsverksvegger.

Veggene etterisoleres ved å ta av ytterpanelet og fylle hulrommene . For å kunne bygge trygge hus og konstruksjoner må vi ha innsikt i kreftene og påkjenningene . Lafting – kunsten å bygge hus i tømmer. Byggforskserien og i håndboken.

Ingen annen konstruksjon har dominert byggeskikken i samme grad. Det laftes fortsatt, men i mindre utstrekning og med annet verktøy. Heldigvis finnes det tradisjonsbærere som fortsatt . Systemet ble etter hvert utviklet til en mer materialbesparende konstruksjon.

Utfyllingen i rammeverket besto da av. Ved større hus er steinene gjerne tilhugde eller jevne bruddstein slik at lastene fordeles jevnere. Det er første gang et bygg av denne størrelsen bygges i tre. Hulrommene fylles med mineralull beskyttet av dampsperre (innerst) og vindsperre (ytterst). Abrahamsen forteller likevel at teknikken de bruker . I tillegg ble det anslått at hele – av byg- ninger i opptil fire etasjer ble bygd med bærende trekonstruk-.

Elementhus er vårt viktigste produkt. Vi har bygget elementhus etter skandinavisk modell i mange år, og vi har lang erfaring innenfor konstruksjon av trehus i en rekke europeiske land. Alle våre hus tilpasses individuelle behov. Spørsmål knyttet til konstruksjon , varmeisolering ol. Fra huset planlegges og bygges er det flere detaljer som må tas ekstra hensyn til, både ved utførelse og bruk.

Detaljer i konstruksjonen bør utføres slik at fuktbelastningen på kledningen minimeres, og slik at mulighetene for opptørking blir gode.

Selv den beste overflatebehandlingen vil kunne komme til kort . Påkjenninger som virker på tvers av konstruksjonen , blant annet vindlast og. Dersom konstruksjonen ikke består av enkle tak- stoler, skal det normalt. Det er viktig å være klar over forskjellen på å av- stive overgurtene mot utknekning og å avstive bygget mot vindlast. Vindlasten er ytre krefter som belaster . I byene og kyststrøkene er lafteveggene . Canada viste at de på den tiden hadde bygd bygninger med bærende trekonstruksjoner i opptil seks og sju etasjer i flere tiår. Etter hvert ble det også vanlig med utmurt bindingsverk i vanlige hus , spesielt i byer f. Christiania og Stavanger.

Vi bygger alt fra hytter og hus til fleretasjes bygg. Konstruksjonen var mer brannhemmende enn laftevegger og ble ofte benyttet i . Du kan bygge opp til fem etasjer med denne teknologien som bærende konstruksjon , og ytterligere etasjer som utfyllingselementer ved annen bærende konstruksjon , sier han til Dagsavisen Fremtiden. Teknologien kan minne litt om god gammeldags lafting, . Stadig flere eldre hus blir oppgradert til dagens standard mht.

Rehabilitering medfører flere nye problemer, bl. Ofte fører rehabiliteringen til at .